Børn, der vaccineres efter anbefalingerne, har mindre risiko for indlæggelse med infektioner

Ny forskning fra CVIVA viser, at danske børn, der har fået MFR-vaccinen samtidig med Di-Te-Ki-Pol/Act-Hib vaccinen oftere bliver indlagt efterfølgende på hospitalet med infektioner end danske børn, der får MFR-vaccinen separat, som det anbefales i børnevaccinationsprogrammet.

Det danske børnevaccinationsprogram anbefaler, at børn vaccineres med MFR-vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde og med vaccinen Di-Te-Ki-Pol/Act-Hib mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og hib-meningitis og strubelågsbetændelse.

MFR-vaccinen er en såkaldt levende vaccine, der indeholder svækkede bestanddele af virus, mens Di-Te-Ki-Pol/Act-Hib er en såkaldt inaktiveret vaccine, der indeholder dræbte bestanddele.

Ifølge anbefalingerne skal børn vaccineres tre gange med Di-Te-Ki-Pol/Act-Hib, når de er 3, 5 og 12 måneder gamle, og derefter i 15-måneders alderen skal de vaccineres med MFR-vaccinen. Men ikke alle børn følger anbefalingerne, og derfor får nogle børn begge vacciner samtidig (omkring 1% af børnene i undersøgelsen).

En ny undersøgelse fra CVIVA viser, at børn som har fået begge vacciner samtidig, har 7% øget risiko for at blive indlagt med infektion end børn, der er blevet vaccineret efter anbefalingerne. Alle former for infektion var taget med i undersøgelsen, men den øgede risiko sås kun for infektion i de nedre luftveje. Den øgede risiko skyldtes ikke de sygdomme, som vaccinerne beskytter mod.

Den nye undersøgelse var inspireret af undersøgelser fra lavindkomstlande, som har vist, at det at modtage levende og inaktiverede vacciner samtidig, var forbundet med en øget dødelighed i forhold til først at få den inaktiverede vaccine og senere den levende. Dette beskrives som uspecifikke effekter af vaccinerne.

Den danske undersøgelse underbygger, at børn bør følge det anbefalede vaccinationsprogram og få deres vaccinationer til tiden. Undersøgelsen støtter endvidere, at det er vigtigt med yderligere undersøgelser for at afklare, hvorvidt der rent faktisk er en overordnet sundhedsmæssig betydning af at modtage levende og inaktiverede vacciner sammen eller hver for sig.

Mere end en halv million danske børn

Den nye CVIVA-undersøgelse er et landsdækkende register-baseret kohortestudie, der inkluderer 520.859 danske børn. I alt var der blandt disse børn 71.766 hospitalsindlæggelser for alle typer infektioner (kun 53 af disse var relateret til de sygdomme, vaccinerne beskytter imod). Analyserne blev kontrolleret for en række faktorer, som kan have betydning for børnenes sandsynlighed for at få vaccinationerne samtidig, og andre der kan have betydning for barnets risiko for at blive indlagt fx alder, fødselsvægt osv. 

Læs den videnskabelige artikel i Vaccine:

Simultaneous vaccination with MMR and DTaP-IPV-Hib and rate of hospital admissions with any infections: A nationwide register based cohort study.