Ny viden om multiresistent bakteries evne til at smitte mellem patienter med cystisk fibrose

En særlig mykobakterie, der især er alvorlig for patienter med cystisk fibrose, kan smitte direkte fra patient til patient via små partikler i luften eller indirekte via forurenede overflader. Hidtil har man ment, at patienterne kun blev smittet via fx støv og vand, hvor bakterien er til stede. Denne helt nye viden stammer fra et stort internationalt forskningsprojekt, som offentliggør resultaterne i det videnskabelige tidsskrift Science den 11. november 2016.

Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på Statens Serum Institut (SSI) har, sammen med CF Center Rigshospitalet og Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Aarhus Universitetshospital, deltaget i studiet, der omfatter mere end 500 patienter med Cystisk Fibrose fra USA, Europa og Australien, heraf 31 danske patienter. 

I studiet har man ved hjælp af helgenomsekventering påvist, hvordan en særlig multiresistent bakterie ved navn Mykobakterium abscessus kan spredes direkte fra person til person via små partikler i luften, såkaldte aerosoler, eller indirekte via forurenede overflader, hos patienter med lungesygdommen cystisk fibrose. Hidtil har man troet, at smitte med M. abscessus skete tilfældigt via bakterier i det omgivende miljø så som vand og jord. 

Stigning i smittede patienter

Internationalt er der set en stigning i antallet af patienter med cystisk fibrose, som er smittet med M. abscessus. Bakterien er så godt som umulig at slippe af med igen til trods for langvarig behandling med flere forskellige antibiotika. Infektion fører til, at patienternes lungefunktion forværres hurtigere end ellers, ligesom smitten kan betyde, at lungetransplantation er vanskelig. Det vides endnu ikke, om det samme kan ses for M. abscessus infektioner ved andre kroniske lungesygdomme. 

De seneste 25 år er der i Danmark alt i alt påvist M. abscessus i prøver fra knap 200 patienter, heraf skønnes ca. halvdelen at have haft en behandlingskrævende infektion. 

Helgenomsekventering viste, at bakterierne var meget ens

Det danske bidrag til forskningsprojektet baserer sig bl.a. på den samling af bakterier, som opbevares til forskningsformål i Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI. I studiet anvendes bl.a. helgenomsekventering, som er en teknologi til afdækning af mikroorganismers totale DNA-profil på én gang, hvorved man kan karakterisere smittemønstre. Det viste sig, at størstedelen af de smittede patienter i Danmark og udlandet var smittet med bakterier, der var så ens, at det betegnes som enten muligt eller sandsynligt, at smitten er overført direkte, eller indirekte via overflader, fra patient til patient. 

Afdelingschef, overlæge, dr.med. Troels Lillebæk fra Afd. for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI udtaler ”Denne multi-resistente bakterie er desværre særdeles vanskelig at behandle, og når man først er smittet, er prognosen dårlig. Studiet i Science understreger, at det er vigtigt at forebygge, at patienter med cystisk fibrose, og måske også andre kroniske lungesygdomme, smitter hinanden”. 

Stigning blandt patienter på Rigshospitalet vakte mistanke

Cystisk fibrose er en alvorlig arvelig sygdom, som skyldes en genfejl i de slimproducerende kirtler i kroppen. Der fødes hvert år ca. 12-15 børn med sygdommen, og i 2014 der var i Danmark ca. 470 cystisk fibrose patienter. 

Initiativtager til, og koordinator af, den danske del af studiet, læge, PhD Tavs Qvist, som har behandlet flere af de danske patienter udtaler:

 ”Vi fik mistanke om smitte mellem patienter på Rigshospitalet efter vi så en pludselig stigning i sygdommen blandt 12-13 årige patienter med cystisk fibrose. Samtidig fik vi en melding om et udbrud i Seattle, hvor 3 lungetransplanterede patienter døde inde for kort tid af bakterien. Vi har nu bevis for, at vi også i Danmark har haft flere tilfælde af smitte med bakterien, selvom vi ikke forstår præcis hvordan den overføres. Det vigtigste vi kan gøre nu er, at forhindre yderligere smitte ved at forbedre og udvide isolationsforholdene for cystisk fibrose patienter, som tilbringer meget af deres tid på hospitalerne”. 

Læs den videnskabelige artikel i Science: 

Emergence and spread of a human-transmissible multi-drug resistant non-tuberculosis mycobacterium