For få kvinder i Grønland bliver screenet for livmoderhalskræft

Trods høj forekomst af livmoderhalskræft i Grønland har kun mellem 28 og 54 % af grønlandske kvinder fået foretaget en forebyggende undersøgelse i 15 år med screeningsprogram.

I Grønland har forekomsten af livmoderhalskræft været blandt verdens højeste gennem de seneste årtier. I 1970’erne begyndte man at undersøge kvinder for livmoderhalskræft ved celleprøver, men først i 1998 indførtes et organiseret screeningsprogram i Grønland, hvor kvinder i alderen 20-70 år blev indkaldt til screening hvert tredje år.

En ny undersøgelse fra Statens Serum Institut viser, at deltagelsen i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft i Grønland er langt under det anbefalede minimum på 85 %. I perioden 1997-2010 varierede dækningsgraden mellem 28 og 42 %, mens man i 2011 opnåede en tilslutningen på omkring 54 %. I Danmark, hvor et nationalt screeningsprogram for kvinder i alderen 23-65 år har eksisteret siden 1986, var dækningsgraden omkring 75 % i 2010.

Den aktuelle undersøgelse viste, at omkring 80 % af de grønlandske kvinder, der havde celleforandringer ved screeningen, blev fulgt op med yderligere undersøgelser. Denne andel var nogenlunde stabil i hele perioden fra 1997 til 2011.

Til gengæld varierede andelen af screenede kvinder med de sværeste celleforandringer betydeligt i Grønland over perioden.

”Vores resultater tyder på, at de kvinder, der er i størst risiko for livmoderhalskræft, ikke er blevet screenet i lige høj grad i de enkelte år, det grønlandske screeningsprogram har eksisteret”, siger ph.d.-studerende Signe Holst, Statens Serum Institut.

Dobbelt så høj forekomst af livmoderhalskræft i Grønland som Danmark

Selvom antallet af nye livmoderhalskræftstilfælde pr. år har været faldende i Grønland siden 1970’erne, er forekomsten stadig dobbelt så høj som i Danmark. Vaccination mod HPV blev introduceret i det grønlandske børnevaccinationsprogram i udgangen af 2008 og forventes at reducere forekomsten af livmoderhalskræft i de kommende år - især blandt yngre kvinder, som er målgruppen for vaccination.

”Vi håber på, at vores resultater vil kunne medvirke til, at dækningsgraden af det nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft kan øges med henblik på at opnå en mere effektiv forebyggelse af sygdommen i Grønland”, siger Signe Holst , Statens Serum Institut.

Læs den videnskabelig artikel i Gynecologic Oncology:

Cervical cancer screening in Greenland, 1997-2011: Screening coverage and trends in the incidence of high-grade cervical lesions