Diarrébakterie hyppig hos danske børn men forårsager ikke altid sygdom

Hvert syvende barn i en undersøgelse af danske daginstitutionsbørn testede i løbet af et år positive for en type E. coli-bakterie, der kan være alvorlig for børn i lavindkomstlande og hjemvendte rejsende fra lavindkomstlande. Undersøgelsen, der blev foretaget af Statens Serum Institut, viste, at kun få af de EAEC-positive danske børn fik diarré.

Enteroaggregative E-coli (EAEC) er en bakterie, der i undersøgelser har vist sig at kunne forårsage vedvarende diarré, vægttab og generel dårlig trivsel hos børn i lavindkomstlande, hvor den forekommer hyppigt. Nu viser en dansk undersøgelse, at bakterien også er forholdsvis hyppig blandt vuggestue- og børnehavebørn i Danmark, men at den her ikke udgør samme risiko for barnets sundhed.

Forskere fra Statens Serum Institut fulgte 179 børn over et år, hvor forældrene indsendte afføringsprøver hver anden måned. Derudover udfyldte de i et spørgeskema, om barnet havde haft diarré, opkast osv., om de fx havde været sammen med andre børn med diarré, og om de havde været ude at rejse.

Prøverne blev testet for EAEC samt en række andre mikroorganismer, der også kan føre til diarre, opkast, mavesmerter o.l.

14% af børnene testede positive for EAEC

I alt testede 14% af børnene på et eller andet tidspunkt i forløbet positiv for EAEC. Godt halvdelen af disse børn havde samtidig et eller flere symptomer på mave-tarm problemer, men kun hver fjerde havde diarré. Ingen af dem havde vedvarende diarré, vægttab eller dårlig trivsel. 21 ud af de 25 børn med EAEC havde samtidig andre infektioner med virus eller parasitter.

"Vi så, at de danske børn ikke blev syge af bakterien i samme omfang som børn i lavindkomstlande, som jo lever under helt andre forhold og fx kan udsættes for underernæring eller fejlernæring. De danske børn ser ud til først at blive syge, når der sker noget, der gør deres tarmflora ustabil. Men når de bærer bakterien, kan de jo smitte andre - også voksne - selv om de ikke selv bliver syge", siger professor Karen Angeliki Krogfelt, Statens Serum Institut. Hun er korresponderende forfatter på undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Mange prøver med resistente bakterier

Prøverne med EAEC blev testet for, om bakterien var resistent overfor en eller flere typer antibiotika, og det viste sig, at hver tredje bakterieprøve var resistent overfor tre eller flere typer antibiotika. Der var ikke forskel på, om børnene havde været ude at rejse og derfor kunne være blevet smittet i udlandet eller ej.

"Det er temmelig mange af prøverne, der er resistente. Vi var overraskede over, at der var så mange, og vi var overraskede over, at der var lige så meget resistens i prøver hos børn, der havde rejst som børn, der ikke havde", siger Karen Angeliki Krogfelt.

Der findes mange årsager til diarré hos børn. I undersøgelsen viste det sig, at halvdelen af børnene havde et eller flere tilfælde af diarré. Den danske undersøgelse er en af de første i mange år, der ser nærmere på risikofaktorer for diarré hos småbørn i højindkomstlande som Danmark.

Læs den videnskabelige artikel i Frontiers in Cellular and Infection Microbiology:

Enteroaggregative Escherichia coli in Daycare - A 1-Year Dynamic Cohort Study