Flere vaccinationer med levende vacciner mindsker dødelighed

Dødeligheden er lavere blandt børn, der vaccineres flere gange med samme vaccine, viser en gennemgang af forskningsresultater fra studier i lavindkomstlande.

En mæslingevaccine beskytter mod mæslinger. En poliovaccine beskytter mod polio. Men det er ikke det eneste. Adskillige forskningsresultater fra lavindkomstlande har vist, at såkaldt levende vacciner – vacciner, der er baseret på svækkede sygdomsorganismer – har uspecifikke gavnlige effekter. Dødeligheden falder simpelthen mere blandt de vaccinerede børn, end det man kan tilskrive, at børnene ikke dør af den sygdom, vaccinen er rettet imod.

Forskere fra Bandim Health Projekt på Statens Serum Institut og CVIVA – Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner har stået for en del af disse forskningsresultater. Og i flere tilfælde sås det, at dødeligheden især faldt blandt børn, der i forvejen havde antistoffer mod sygdomsorganismen i blodet, som de havde fået overført fra deres mor.

Det fik forskerne til at overveje, om samme forstærkede effekt kunne opnås ved at give en ekstra vaccination mod samme sygdom. Derfor har de gennemgået alle eksisterende studier af mæslingevaccine, BCG vaccine, oral polio vaccine og koppevacciner, der havde indsamlet data til at belyse betydningen af flere versus en vaccine. 

Resultatet af den såkaldte metaanalyse er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift EBioMedicine. Resultaterne støttede klart forskernes hypotese. I samtlige studier fandtes der en ekstra gavnlige effekt af at få flere vacciner. Konklusionen lyder, at revaccination med levende vacciner førte til en betydelig reduktion i den samlede dødelighed. 

”Dette har potentielt stor betydning for tilrettelæggelsen af vaccinationsprogrammer. F.eks. er WHO nu ved at udrydde polio og mæslinger ved hjælp af massevaccinationskampagner med oral polio vaccine og mæslingevaccine i Afrika og Asien. Det betyder, at mange børn får adskillige revaccinationer med den samme vaccine. Ingen har undersøgt betydningen af kampagnerne for den samlede dødelighed, men dødeligheden er faktisk faldet drastisk i perioden med kampagner”, siger professor Christine Stabell Benn, Bandim Health Project og CVIVA, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Læs den videnskabelige artikel i EBioMedicine:

Revaccination with Live Attenuated Vaccines Confer Additional Beneficial Nonspecific Effects on Overall Survival: A Review