Virusudbrud i udlandet fører til skærpet overvågning i Danmark

Flere europæiske lande har i den senere tid set flere tilfælde end normalt af børn syge med enterovirus og human parechovirus (HPeV). Danmark har endnu ikke oplevet en stigning denne sæson i disse vira, men børnelæger opfordres til at være opmærksomme på disse typer virus, der spores bedst i afførings- eller luftvejsprøver.

I bl.a. Frankrig og Spanien har der i løbet af sommeren været sporadiske udbrud af enterovirus (EV) af typerne EVA-71 og EVD-68, hvor patienterne har haft forskellige neurologiske symptomer. Enkelte tilfælde har været alvorlige med lammelser og behov for respiratorstøtte.

England har i løbet af sommeren oplevet et udbrud (omkring 50 tilfælde) af HPeV type 3, der har medført meningitis og/eller sepsis blandt nyfødte under 3 måneder.

På baggrund af de seneste års udbrud af alvorlige enterovirus sygdom i USA og Europa har Statens Serum Institut styrket overvågningen af disse virus. I  Danmark i er der i år  fundet et par tilfælde af de  typer enterovirus, der kan foranledige alvorlig sygdom. Læger opfordres til at være opmærksom på EV og HPeV som mulig årsag til diverse neurologiske symptomer, særligt hos børn, og sikre, at alle relevante patienter testes for EV og parechovirus og at alle EV og HPeV positive prøver sendes til typning (gratis) på det nationale WHO Reference Laboratorie for Polio på Statens Serum Institut.

Med henblik på testning for  både EV og HPeV, er det generelt bedst at tage en afføringsprøve, da succesraten på typning og særligt dyrkning af virus er højere for afføringsprøver end for spinalvæskeprøver.  Når det gælder visse typer EV – heriblandt EVD-68 er det bedste en luftvejsprøve, da disse vira er følsomme for mavesyre, og derfor kan være svære at spore i afføring.

En negativ afførings- eller spinalprøve kan altså ikke 100% udelukke EV infektion som årsag til pludseligt opstået infektion i centralnervesystemet eller i luftveje ledsaget af neurologiske udfald.