Mange kvinder med formodede bivirkninger efter HPV-vaccinen havde symptomer allerede før, de fik det første stik

Højere forekomst af lidelser i fordøjelsessystemet og det muskulære system før vaccination er blandt andet nogle af de ting, der adskiller gruppen af kvinder, der har anmeldt formodede HPV-vaccine bivirkninger fra vaccinerede kvinder, der ikke har anmeldt bivirkninger. Det viser dansk registerundersøgelse. Dele af denne undersøgelse blev i april 2016 fremlagt på Nordisk Vaccinemøde på Island, men undersøgelsen er nu er offentliggjort i tidsskriftet PLOS ONE og kan derfor læses i sin helhed.

Det at opleve bivirkninger fra HPV-vaccine kan have sammenhæng med kvindens sygelighed før vaccinationen. Det viser resultaterne fra en meget omtalt dansk registerundersøgelse, som har sammenlignet sundhedsoplysninger fra 2 år før vaccinationen for HPV-vaccinerede kvinder og set, at gruppen af vaccinerede kvinder, der har anmeldt bivirkninger, på flere måder adskiller sig fra gruppen af vaccinerede kvinder uden bivirkninger.

De gik oftere til læge, de fik oftere taget prøver og blev hyppigt henvist til fysioterapi og psykolog. Desuden havde de i højere grad diagnoser fra hospitaler for en række forskellige lidelser og symptomer.

”Når man ser på grupperne som helhed, er der en forskel i kontakt til læge og til sygelighed. Det viser sig, at mange kvinder allerede inden første vaccine havde uafklarede medicinske symptomer og diagnoser, der minder om dem, der senere optræder som formodede bivirkninger. Helbredet i årene op til vaccination er noget, man er nødt til at tage i betragtning, når man fremover vurderer sikkerhed og eventuelle bivirkninger ved vacciner”, siger Kåre Mølbak, Afdelingschef ved Statens Serum Institut, der står bag undersøgelsen.

Foreløbige resultater fra undersøgelsen er tidligere offentliggjort i forbindelse med Nordisk Vaccinemøde på Island i foråret. Men nu er undersøgelsen offentliggjort af det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE, og konklusionerne kan ses i detaljer.

Resultater baseret på analyse af data fra over 160.000 vaccinerede kvinder

Undersøgelsen omfatter de 316 kvinder, der havde anmeldt bivirkninger før sommeren 2015 hvor indsamling og analyse af data begyndte. De 316 kvinder er blevet sammenlignet med andre kvinder, der blev vaccineret i samme periode – men som ikke har anmeldt bivirkninger – i alt 163.910 kvinder.

Forskerne har kunnet sammenligne data om deres besøg hos lægen, e-mailkonsultationer, besøg hos speciallæger, psykolog, psykiater, fysioterapeut osv. For alle disse typer konsultationer – bortset fra tandlægebesøg – gælder det, at gruppen af kvinder med anmeldte bivirkninger havde flest kontakter allerede før første vaccine.

Derudover kunne forskerne se data om en række diagnoser i forbindelse med kontakt til sygehus i årene op til vaccinationen.
Nogle af de vigtigste forskelle er, at gruppen af kvinder, der har anmeldt bivirkninger, havde tættere kontakt med egen læge samt et øget antal henvisninger til fysioterapi, kiropraktor, psykolog og psykiater, før de fik deres første vaccine. Desuden var der en lang række hospitalsdiagnoser, der allerede før vaccinen blev givet forekom oftere end i baggrundsbefolkningen. Dette var især diagnoser fra fordøjelsessystemet, muskler og bindevæv samt en overrepræsentation af medicinsk uafklarede symptomer herunder smerter og besvimelsesanfald. Endelig havde kvinderne med formodede bivirkninger oftere diagnoser fra hospitaler på grund af småskader.

”Undersøgelsen viser, at mange af de ramte kvinder havde forskellige symptomer allerede inden, de fik deres første vaccine. Dette udelukker naturligvis ikke, at der hos enkelte kvinder kan forekomme bivirkninger fra HPV-vaccinen. Man kan heller ikke udelukke, at vaccinen kan forværre symptomer hos nogen. Men alt i alt er det mindre sandsynligt, at symptomerne helt generelt skyldes vaccinen, i og med at de i gruppen som helhed var overrepræsenteret allerede før vaccinen blev givet. Vores resultater tyder på, at der kan være andre faktorer end selve vaccinen, der kan forklare kvindernes symptomer”, siger Kåre Mølbak.

Siden dataindsamlingen sluttede på denne undersøgelse, har over 800 kvinder anmeldt formodede alvorlige bivirkninger fra HPV-vaccinen. Der er til dato ingen videnskabelige undersøgelser der har kunnet dokumentere, at de formodede bivirkninger forårsages af vaccinen. Til gengæld foreligger der flere undersøgelser, der dokumenterer et fald i forekomsten af celleforandringer og forstadier til livmoderhalskræft som følge af vaccinationsprogrammet.

Læs den videnskabelige artikel i PLOS ONE:

Pre-vaccination care-seeking in females reporting severe adverse reactions to HPV vaccine. A registry based case-control study.