Nils Strandberg Pedersen fratræder efter 18 år som administrerende direktør på Statens Serum Institut

Bestyrelsesarbejde, sejlsport, rejser og læsning skal fremover fylde mere end influenza, stafylokokker, røde hunde og listeria i Nils Strandberg Pedersens hverdag.

Siden han satte sig i stolen som administrerende direktør i 1998, har Nils Strandberg Pedersen været med til at modernisere og udvikle instituttets opgave med at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler.

Blandt andet er det på baggrund af forskning og udvikling på SSI, at alle nyfødte børn med et lille prik i hælen tilbydes screening for 17 sjældne, medfødte sygdomme, der kan behandles, hvis de findes i tide.

Han har stået i spidsen for at styrke forskningen, og SSI er i dag inden for sine arbejdsområder en af de førende institutioner i verden. Forskning er nødvendig for at sikre, at Danmark kan håndtere kommende infektiøse trusler. Instituttet tiltrækker meget store forskningsbevillinger fra nationale og internationale fonde og EU. Endvidere er SSI den forskningsinstitution i Danmark, der har de største indtægter fra salg af teknologi og viden, og en række af SSIs forskere er i dag tilknyttet universiteterne som adjungerede professorer

Nils Strandberg Pedersen stod også fast ved roret, da der efter 11. september angrebet blev brug for et opdateret biologisk beredskab i Danmark, og Center for Biosikring og Beredskab (CBB) blev dannet og fik huse på SSI. Eller da kogalskab og SARS satte Danmark på den anden ende.

SSI har også stået for satsninger, der har forbedret overvågning af bl.a. hospitalsinfektioner og fødevarebårne infektioner, og senest har Nils Strandberg Pedersen stået bag den omfattende opgave med at frasælge de dele af SSI, der beskæftiger sig med produktion.

”I forbindelse med, at vi nu har solgt såvel SSI Diagnostica som Vaccineproduktionen og har indgået en aftale med regionerne om det diagnostiske område, der sikrer et fortsat stærkt smitteberedskab, har jeg besluttet, at det er naturligt tidspunkt at gå på pension fra SSI”
Nils Strandberg Pedersen 
Nils Strandberg Pedersen blev ansat første gang på SSI i perioden 1978-1982 hvor han skrev sin doktordisputats. Herefter gennemførte han sin hospitalsuddannelse, men var tilknyttet Instituttet som ulønnet videnskabelig medarbejder. I 1986 returnerede Nils Strandberg Pedersen til SSI som overlæge, og i perioden 1989-1998 var han forskningsdirektør. Nils Strandberg Pedersen har været administrerende direktør fra 1998 og fratræder stillingen med virkning fra 7. september 2016.

Nils Strandberg Pedersen blev ansat første gang på SSI i perioden 1978-1982 hvor han skrev sin doktordisputats. Herefter gennemførte han sin hospitalsuddannelse, men var tilknyttet Instituttet som ulønnet videnskabelig medarbejder. I 1986 returnerede Nils Strandberg Pedersen til SSI som overlæge, og i perioden 1989-1998 var han forskningsdirektør. Nils Strandberg Pedersen har været administrerende direktør fra 1998 og fratræder stillingen med virkning fra 7. september 2016.