Koppe- og tuberkulosevaccinerede har bedre overlevelse

Dødeligheden af naturlige årsager er lavere blandt de voksne, der blev vaccineret mod kopper og tuberkulose som børn end dem, der ikke fik netop de to vacciner. Det viser ny undersøgelse fra CVIVA - Forskningscenter for Vacciner og Vitaminer.

Ingen er blevet smittet med kopper i Danmark siden 1970, og sygdommen blev erklæret udryddet på verdensplan i 1980.  Derfor blev vaccination mod sygdommen udfaset. Siden midt i 1980’erne har der kun været et par hundrede tilfælde af tuberkulosesmitte, så vaccinationstilbuddet til skolebørn blev udfaset.

Der findes derfor nogle årgange af danskere, født mellem 1965 og 1976, hvoraf nogle har fået disse vacciner og andre ikke har, og nu viser nye resultater fra et registerstudie, at der er forskel i dødeligheden hos de to grupper fra de startede i skolen og frem til nu.

I gruppen af vaccinerede er dødeligheden af naturlige årsager så som infektionssygdomme, autoimmune sygdomme og hjerte-kar sygdomme 46 % lavere end i gruppen af ikke-vaccinerede.

”Vi har gjort vores bedste for at gøre grupperne sammenlignelige i forhold til fx sociale forhold og underlæggende sygdom. Vi har ikke taget personer med medfødte misdannelser, eller som slet ikke har fået nogen vaccinationer med, fordi det kan være personer der i forvejen er svækkede. Og vi så altså en statistisk stærk sammenhæng, selv om det jo drejer sig om forholdsvis få personer, der dør af disse sygdomme inden 40-års alderen, siger ph.d.-studerende Andreas Rieckmann, Grundforskningscentret CVIVA, der er førsteforfatter på undersøgelsen.

Undersøgelsen er foretaget på baggrund af data fra de danske sundhedsregistre og skolelægejournaler fra Københavns Stadsarkiv, og omfatter i alt omkring 45.000 personer, der er født i årene 1965 – 1976. Heraf er 400 døde af naturlige årsager. Der var ingen forskel i dødelighed af fx ulykker eller selvmord.

Tidligere studier har vist uspecifikke effekter

Andreas Rieckmann og hans kolleger i CVIVA har i flere andre studier fra fortrinsvis Vestafrika observeret, at levende vacciner, så som koppe-, tuberkulose-, mæslinge-, og oral polio vaccinerne, tilsyneladende kan påvirke andre sygdomme end dem, de er designet til at beskytte mod. Dette kaldes uspecifikke effekter af vacciner, og på baggrund af blandt andet CVIVAs resultater, har WHO efterspurgt mere forskning i disse uspecifikke effekter af vacciner.

Blandt andet har CVIVA-forskere tidligere fundet, at koppe- og tuberkulosevaccinerede i Vestafrika havde bedre generel overlevelse, og de har også set, at koppevaccinerede danskere har lavere risiko for at komme på hospitalet for infektionssygdomme end ikke-koppevaccinerede.

Observationerne underbygges af forskning fra Holland, der viser at tuberkulosevaccinen kan træne den del af immunforsvaret, som man hidtil har ment ikke kunne trænes, til at beskytte imod andre infektionssygdomme end tuberkulose.

”Vores nye studie indikerer, at de levende tuberkulose- og koppevacciner muligvis har gavnlige langtidseffekter på den generelle overlevelse – også i et land som Danmark. Hvis det er tilfældet, så skal man grundigt undersøge eventuelt gavnlige effekter på andre sundhedsudfald før man udfaser en vaccine, selv om den vaccinespecifikke sygdom udryddes. Dette er nemlig ikke den nuværende praksis” siger Andreas Rieckmann

Læs den videnskabelige artikel i International Journal of Epidemiology:

Vaccinations against smallpox and tuberculosis are associated with better long-term survival: a Danish case-cohort study 1971-2010