Nils Strandberg Pedersen fratræder som administrerende direktør den 7. september 2016

Nils Strandberg Pedersen fratræder stillingen som administrerende direktør på Statens Serum Institut den 7. september 2016. Det sker efter 38 år på Instituttet, heraf 18 år som administrerende direktør.

”I forbindelse med, at vi nu har solgt såvel SSI Diagnostica som Vaccineproduktionen og har indgået en aftale med regionerne om det diagnostiske område, der sikrer et fortsat stærkt smitteberedskab, har jeg besluttet, at det er naturligt tidspunkt at gå på pension fra SSI”
Nils Strandberg Pedersen

Processen vedrørende ansættelse af en ny administrerende direktør vil snarest muligt blive iværksat.

Nils Strandberg Pedersen blev ansat første gang på SSI i perioden 1978-1982 hvor han skrev sin doktor disputats. Herefter gennemførte han sin hospitalsuddannelse, men var tilknyttet Instituttet som ulønnet videnskabelig medarbejder. I 1986 returnerede Nils Strandberg Pedersen til SSI som overlæge, og i perioden 1989-1998 var han forskningsdirektør. Nils Strandberg Pedersen har været administrerende direktør fra 1998 og fratræder stillingen med virkning fra 7. september 2016.

Nils Strandberg Pedersen

Nils Strandberg Pedersen fratræder efter 18 år som administrerende direktør.