Fiskeolie i graviditeten har betydning for astmarisiko

Børn af gravide, der tog fiskeolie i sidste trimester, har mindre risiko for astma helt op til voksenlivet, end hvis deres mødre fik olivenolie, viser nye forskningsresultater.

I 1990 deltog 533 gravide kvinder fra Århusområdet i en lodtrækningsundersøgelse, hvor de enten fik kapsler med fiskeolie, eller helt ens kapsler med olivenolie.

Nu kan man se, at gruppen af børn, der blev født af kvinder, der dagligt tog fiskeolietilskud i 3. trimester af graviditeten, har lavere forekomst af astma op til 24-års alderen end den gruppe, hvis mødre fik kapsler med olivenolie.

Det viser resultatet af analyser af data fra bl.a. registre, spørgeskemaer og kliniske undersøgelser af de nu voksne børn, som netop er offentliggjort i det højt profilerede videnskabelige tidsskrift Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Mindre astmamedicin i fiskeoliegruppe

Data fra Lægemiddelstatistikregisteret viste, at sandsynligheden for at have fået udskrevet astmamedicin var cirka halvt så stor (HR 0,54) i fiskeoliegruppen som i olivenoliegruppen. Samtidig viste data fra Landspatientregistret, at sandsynligheden for at være blevet udskrevet fra hospitalet med en astmadiagnose var omkring en tredjedel i fiskeoliegruppen i forhold til olivenoliegruppen (HR 0,31).
Der sås også en mindre sandsynlighed for at få udskrevet høfebermedicin (HR 0,70), men denne forskel var ikke statistisk signifikant.

”Styrken ved vores studie er, at vi har inkluderet flere forskellige mål for forekomsten af astma og allergi. For astma ser det ud til, at tilskud med fiskeolie har en forebyggende virkning, både når vi kigger på forbrug af astmamedicin, indlæggelser for astma, og når vi har spurgt børnene, om de har astma", siger Ph.d., Susanne Hansen, der er første forfatter på undersøgelsen.

”Ligeledes er det en stor styrke ved studiet, at der blev trukket lod om, hvilke kvinder, der skulle indtage fiskeolie, og hvilke kvinder, der skulle indtage oliveolie i modsætning til studier, hvor man har spurgt kvinderne om deres indtag af fisk og fiskeolie. Herved sikrer vi, at andre faktorer, der er forbundet med indtag af fisk, er lige fordelt blandt de to grupper, vi sammenligner”.

Forebyggende effekt ser ud til at vare ved

Forskerne bag, som er fra Center for Føtal Programmering, som ledes af Statens Serum Institut, har fulgt børnene indtil 24-års alderen, og det tyder på, at de gavnlige effekter af fiskeolie i fostertilstanden varer ved helt til voksenlivet.

"Det nye studie viser, at tilskud med fiskeolie ikke kun ser ud til at have en forebyggende virkning på alvorlig astma, som resulterer i indlæggelse, men også på mild til moderat astma, som bliver behandlet med astmamedicin. Og effekten ser ud til at vare ved helt op til voksenlivet, hvilket kan have en bred folkesundhedsmæssig betydning" siger Susanne Hansen.

Fiskeolie indeholder de langkædede omega-3 fedtsyrer, eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA), som kan have gavnlige helbredseffekter, og der findes andre studier, der viser, at omega-3 fedtsyrer kan påvirke udviklingen af barnets immunforsvar i fostertilværelsen.

”Vores resultater understøtter hypotesen om, at tilskud med omega-3-fedtsyrer i sidste del af graviditeten kan have en forebyggende effekt i forhold til udviklingen af astma hos barnet. De tyder desuden på, at forholdene i fostertilstanden er af vigtig betydning for udviklingen af astma – ikke blot i børneårene men også senere i livet”, siger Susanne Hansen.

Læs den videnskabelige artikel i Journal of Allergy and Clinical Immunology:
Fish oil supplementation during pregnancy and allergic respiratory disease in the adult offspring