Nyt redskab afslører stafylokokkernes rejseveje

Nyt webbaseret værktøj kan følge antibiotikaresistente bakterier på tværs af landegrænser.

Forskere på tværs af 25 EU lande har kortlagt udbredelsen af antibiotikaresistente stafylokokker af typen methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) i Europa. Kortlægningen, som også findes frit tilgængeligt on-line, beskrives i en artikel i det videnskabelige tidsskrift mBio.

En af udfordringerne med MRSA er, at bakterierne ikke kun spredes på og imellem hospitalerne, men også ændrer deres gener over tid, hvilket gør det vanskeligt at følge deres smitteveje. Løsningen har været, at undersøge bakteriernes hele genomer ved hjælp af DNA sekventering og visualisere deres genetiske beslægtethed på geografiske kort.

”Med sammenkædning af detaljeret genetisk viden og geografisk kortlægning har vi fået et stærkt redskab til at overvåge udbredelsen af MRSA på tværs af landegrænser,” siger afsnitsleder Anders Rhod Larsen fra Statens Serum Institut.

Det nye web-baserede værktøj findes her: www.microreact.org

Læs artiklen her: Whole genome sequencing for routine pathogen surveillance in public health: A population snapshot of invasive Staphylococcus aureus in Europe