Diabetes inden graviditeten øger risiko for medfødte hjertemisdannelser hos barnet

Nyt dansk studie viser at mødre, der inden graviditeten har diabetes, har fire gange så stor risiko for at føde et barn med en hjertefejl. Bedre diabetesbehandling har tilsyneladende ikke ændret i forekomsten.

I et nyt studie, som publiceres i tidsskriftet Circulation, og som udgår fra Statens Serum Institut, har forfatterne undersøgt sammenhængen mellem diabetes hos moderen og barnets risiko for medfødte hjertemisdannelser.

Forskerne har studeret 2 millioner fødsler over en periode på 34 år og fandt, at mødre, der har sukkersyge inden de bliver gravide (enten type 1 eller type 2 diabetes) havde en 4-gange forøget risiko for at føde et barn med hjertemisdannelse sammenlignet med ikke-diabetiske mødres risiko. For kvinder der oplevede akutte komplikationer af deres sukkersyge forud for graviditeten var risikoen hele 8 gange forøget. Risikoforøgelsen ændrede sig ikke over tid og var uafhængig af i hvilken alder moderen fik diabetes. Forskerne beregnede endvidere, at hele 75% af tilfældene af hjertemisdannelser som optrådte hos børn, født af diabetiske mødre, kunne tilskrives moderens diabetes sygdom.

Samme risiko ved type 1 og type 2 diabetes

Risikoen for hjertemisdannelse var den samme for mødre med type 1 og type 2 diabetes, på trods af, at disse to former for diabetes har forskellig ætiologi. Den forhøjede risiko for hjertemisdannelser hos børn af mødre med diabetes kunne endvidere ikke forklares ud fra den diabetesmedicin, moderen tog (insulin, tabletter). Diabetes, der først fremkommer under en graviditet (svangerskabsdiabetes), og som optræder i 2. eller 3. trimester af graviditeten, var kun svagt associeret med medfødte hjertemisdannelser.

Svangreomsorgen for gravide med diabetes er forbedret betydeligt i løbet af de seneste 10 – 20 år, men tilsyneladende er risikoen for hjertemisdannelser hos disse gravides børn ikke tilsvarende blevet reduceret. Ej heller er den andel hjertemisdannelser, som kan tilskrives diabetes hos moderen, ændret for børn af mødre med diabetes.

Det betyder sandsynligvis, at det er påvirkningen fra forhøjede glukoseværdier meget tidligt i graviditeten, der er fællesnævneren. I studiet var data på glukoseværdier ikke tilgængelige, imidlertid undersøgte man sammenhængen mellem akutte diabeteskomplikationer (markør for svært regulerbar diabetes) og hjertemisdannelser og fandt, at disse kvinders børn havde en betydeligt forhøjet risiko for hjertemisdannelser.

Forskernes fund underbygger hypotesen om, at forhøjede glukoseværdier i graviditetens tidligste periode kan medføre en forringet udvikling af fosterets hjerteanlæg. Fra eksperimentelle studier er der fremsat hypoteser om, at celler, der udgår fra neuralrøret og fra det forreste, sekundære hjerteområde er særligt sårbare over for moderens forhøjede glukoseværdier, og at høje værdier på den måde måske kan medvirke til specifikke misdannelser i hjertets udløbsdel.

Forskerne kunne i deres studie underbygge hypoteserne fra de dyreeksperimentelle studier, da de også fandt en hyppigere forekomst af udløbsdefekter frem for indløbsdefekter hos børn af kvinder, der havde diabetes inden graviditeten.

Ikke alene er særlige områder i fosterhjertet mere sårbare over for moderens diabetes, hjertemisdannelser optræder generelt hyppigere end andre typer misdannelser. Dette tyder på, at hjertet er mere følsomt over for moderens diabetes end andre organer i udviklingsperioden.

Data fra 2 millioner børn født i Danmark mellem 1977 og 2011

Studiet er baseret på alle børn født i Danmark i perioden 1977 til 2011, som ikke havde kromosomfejl eller syndromer. Data for de over 2 millioner nyfødte er hentet fra CPR-registeret, Landspatientregisteret (LPR), Medicinsk Fødselsregister, Abortregister,  Lægemiddelstatistikregisteret og Dansk Cytogenetisk Centralregister. Information om diabetes hos mor inden graviditet er hentet fra LPR og oplysninger om hjertemisdannelser hos mere end 16.000 børn er hentet fra LPR og Dødsårsagsregisteret. Hjertemisdannelser er klassificeret i henhold til det tidspunkt i den embryologiske udvikling, hvor man mener, fejlen kan være opstået.

Studiet er udført på Statens Serum Institut, i samarbejde med forskere fra Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus i Bergen og Stanford University School of Medicine.

Læs den videnskabelige artikel i Circulation: 
Prepregnancy diabetes and offspring risk of congenital heart disease – A nationwide cohort study.