Ny viden om kvinder med formodede bivirkninger efter HPV-vaccination

De unge kvinder, der har anmeldt formodede bivirkninger efter HPV-vaccination, var i højere grad syge og gik oftere til læge før vaccinationen end andre unge, vaccinerede kvinder. Det viser foreløbige resultater fra en registerundersøgelse, Statens Serum Institut står bag.

Siden 2013 har Lægemiddelstyrelsen modtaget et stigende antal anmeldelser af formodede bivirkninger fra HPV-vaccinen. Forskere på Statens Serum Institut har benyttet information fra de nationale sundhedsregistre, til at studere om denne gruppe kvinder, forud for at de blev vaccineret, havde samme sygdomsprofil og samme kontaktmønster til sundhedsvæsenet som kvinder, der er blevet vaccineret uden efterfølgende at anmelde formodede bivirkninger.

Undersøgelsen er endnu ikke offentliggjort i sin helhed, men et foreløbigt resultat bliver til formiddag fremlagt for sundhedspersoner ved det Nordiske Vaccinemøde på Island. Det viste sig, at de kvinder, der anmeldte formodede bivirkninger, oftere havde lægekontakt og oftere var syge før 1. vaccination end kontrolgruppen af kvinder, som også er HPV-vaccinerede.

”Det her er vigtig ny viden, der tyder på, at det kan være væsentligt at se på sygelighed før vaccinationen, når man løbende skal vurdere vacciners sikkerhed, siger afdelingschef Kåre Mølbak, Statens Serum Institut og fortsætter:

”Netop det forhold, at vi har brugt registerinformationer, der er indsamlet, før kvinderne blev vaccineret, og derfor uafhængigt af, hvorvidt de senere indrapporterer en formodet bivirkning, gør at grundmaterialet i undersøgelsen har høj kvalitet. Selv om vores resultater ikke kan give direkte svar på, hvorfor de unge kvinder har oplevet formodede bivirkninger, støtter fundet en hypotese om, at der kan ligge nogle forudgående fysiske symptomer bag. I den videre forskning om de vaccinerede pigers symptomer og om HPV vaccinens sikkerhed, er det vigtigt at medtage denne viden.”

Den fulde undersøgelse er indsendt til et videnskabeligt tidsskrift og offentliggøres senere.