Får man tuberkulose via sit arbejde? DNA-typning opklarer halvdelen af alle erhvervstilfælde i Danmark

Et nyt studie fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at man kan opklare halvdelen af alle tuberkulosetilfælde i Danmark, hvor erhvervssmitte mistænkes, ved hjælp af moderne DNA-typning.

Der anmeldes årligt mellem 300 og 400 tuberkulosetilfælde i Danmark. Heraf anmeldes ca. 5-10 tilfælde som potentielt erhvervsbetingede. Det sker, når den anmeldende læge vurderer, at en tuberkulosepatient kan være smittet via sit arbejde, fx som læge, sygeplejerske eller socialarbejder. Der er således tale om en formodning, ikke en sikker sammenhæng.

Men i halvdelen af tilfældene vil sammenhængen kunne fastslås eller afkræftes ved at sammenligne DNA fra bakterierne. DNA-typning kan nemlig vise, om bakterierne fra den, der formodes at være smittet via arbejdet og de mulige smittekilder  er ens.

Danske tuberkulosebakterier er DNA-typet siden 1992

Danmark var det første land i verden, som indførte DNA-typning af alle tuberkulosebakterier i 1992. Denne DNA-typning har muliggjort et netop publiceret studie i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE, hvor man har sammenlignet tuberkulosebakteriers DNA fra personer, hvor erhvervssmitte mistænkes, med potentielle smittekilder i hele landet, både oplyste og ikke-oplyste.

Studiet dækker en 21-årige periode fra 1992 til og med 2012, og det viser, at ca. halvdelen af alle potentielt erhvervssmittede kan afklares ved hjælp af DNA-undersøgelserne. I den 21-årige studieperiode var der 130 potentielle erhvervstilfælde, som kunne sammenlignes med i alt ca. 7.000 tuberkulosetilfælde i hele landet. Tolv tilfælde (9%) af erhvervssmitte kunne bekræftes endeligt, yderligere 15 tilfælde (12%) sandsynliggøres, mens 46 (35%) kunne afkræftes. De resterende 57 (44%) tilfælde kunne ikke umiddelbart afklares nærmere.

Erhvervssmitten kunne bekræftes, når DNA-profilerne fra den potentielt erhvervssmittede og en formodet smittekilde var identiske. Tilsvarende kunne erhvervssmitte afkræftes, når DNA-profilerne ikke stemte overens, eller hvis der ikke fandtes andre lignende DNA-profiler i Danmark.

Flere tilfælde blev afkræftet end bekræftet

Studiet er det første i verden, der ved hjælp af DNA-typning af tuberkulosebakterier analyserer erhvervsbetinget tuberkulose i et helt land i en periode på mere end 20 år. Læge og ph.d.-studerende Mathias Klok Pedersen fra Nationalt Referencelaboratorium for TB & Mykobakterier på SSI udtaler:

”Vores studie viser, at risikoen for erhvervsbetinget tuberkulose i Danmark samlet set er lille - men ikke helt negligerbar. Godt en tredjedel af alle formodede erhvervsbetingede tuberkulosetilfælde kan umiddelbart afkræftes”.

Overlæge Troels Lillebæk supplerer:

”Genotypning af tuberkulosebakterier øger hele tiden vores viden om smittespredning - og dermed vores muligheder for at kontrollere tuberkulose, men det aktuelle studie viser også, at der er behov for mere detaljerede kliniske oplysninger på anmeldelserne, hvis alle tilfælde skal opklares”.

Læs den videnskabelige artikel i PLOS ONE: Occupational Tuberculosis in Denmark through 21 Years Analysed by Nationwide Genotyping