Svangerskabsforgiftning forbundet med øget risiko for sjælden hjertesygdom

Kvinder, der oplever alvorlige komplikationer under graviditeten så som svangerskabsforgiftning og graviditetsassocieret forhøjet blodtryk, har øget risiko for hjertelidelsen kardiomyopati i mange år efter fødslen, viser ny forskning fra Statens Serum Institut.

Kardiomyopati er sjælden, også blandt kvinder med svangerskabsforgiftning eller forhøjet blodtryk, som opstår under graviditet (gestationel hypertension). Selv om den nye undersøgelse viste en fordobling i forhold til andre kvinder, er det stadig en sygdom, der rammer meget få. Alligevel kan resultatet være en vigtig information, i forhold til at opdage tegn på kardiomyopati, der kan være dødelig, men som kan behandles, hvis den opdages i tide.

De nye resultater baserer sig på data om alle fødende kvinder i Danmark fra de nationale sundhedsregistre – Landspatientregistret, Fødselsregistret og Dødsårsagsregistret. På baggrund af disse data kunne forskerne finde frem til mere end en million kvinder, der fødte et eller flere børn i perioden 1978-2012. Derefter kunne de finde frem til, at kvinden i 76.000 af graviditeterne havde lidt af enten svangerskabsforgiftning eller forhøjet blodtryk, og at 1.577 af alle kvinderne fik diagnosticeret kardiomyopati i årene efter graviditeten.

På den måde kunne de sammenligne data fra kvinder med og uden gestationel hypertension/svangerskabsforgiftning og se, at disse graviditetskomplikationer var forbundet med cirka dobbelt så høj risiko for kardiomyopati senere i livet. Resultaterne er netop offentliggjort af det ansete videnskabelige tidsskrift, JAMA.

Sammenhæng er vigtig viden for læger

”Den viden er vigtig for de læger, der møder kvinder med symptomer, der kan være tegn på hjertesvigt, eksempelvis åndenød og træthed. Hvis kvinderne har en historie med svangerskabsforgiftning, så bør man måske på et tidligere tidspunkt end ellers overveje at undersøge for kardiomyopati, så de evt. kan komme i behandling. Men vi anbefaler ikke, at alle kvinder, der har haft svangerskabsforgiftning skal screenes for kardiomyopati. Det er lidelsen alt for sjælden til”, siger Heather Boyd, seniorforsker på Statens Serum Institut.

Det er i forvejen kendt, at der er en sammenhæng mellem svangerskabsforgiftning og gestationel hypertention og øget risiko for andre hjertesygdomme så som iskæmisk hjertesygdom sener i livet. Og sammenhængen mellem graviditetsproblemer og hjertesygdomme og andre senfølger, er et emne bl.a. forskerne på Statens Serum Institut ser nærmere på i flere projekter.

”Der er mere og mere, der viser, at svangerskabsforgiftning ikke blot er noget, der går over ved fødslen, men noget, der kan være forbundet med varige følger for kvinden. Så derfor der det interessant at dykke mere ned i, hvilke følger, der er tale om, og hvad baggrunden er – ikke blot for os, men for mange forskere i hele verden, siger Heather Boyd.

Læs den videnskabelige artikel i JAMA (Fuld tekst kræver login): Association between hypertensive disorders of pregnancy and later risk of cardiomyopathy