Ingen sammenhæng mellem behandling med fluorokinolon og alvorlig hjerterytmeforstyrrelse

Stort dansk-svensk studie med data om 900.000 patienter kan ikke bekræfte mistanke om, at behandling med antibiotikatypen fluorokinolon øger risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, arytmi.

Forskere på Statens Serum Institut har med data fra danske og svenske patienter undersøgt, om patienter, der blev behandlet for infektioner med antibiotika tabletter af typen fluorokinolon, oftere fik konstateret hjertearytmi end patienter, der blev behandlet med penicillin. Resultatet, der netop er offentliggjort i det velansete British Medical Journal viste ingen forøget risiko.  
Dette står i modsætning til andre tidligere undersøgelser, der fandt en øget risiko for alvorlig arytmi eller hjertedød.

Fluorokinoloner kan forårsage forstyrrelse i elektriske funktioner i hjertet

Fluorokinoloner er en antibiotikatype som ofte bruges til at behandle almindelige infektioner. Hvert år udskrives der i USA alene mere end 30 mio. recepter på fluorokinolontabletter. Fluorokinoloner har generelt få bivirkninger, men hos enkelte kan behandlingen føre til forlænget QT-interval -  en forstyrrelse af de elektriske funktioner i hjertet. Forlænget QT-interval kan - i sjældne tilfælde - udløse en potentielt livstruende arytmi.

Det er velkendt, at nogle lægemidler er i stand til at udløse arytmi, men fluorokinoloner giver typisk kun en mild påvirkning af QT-intervallet.

”Vi ønskede at undersøge, om den teoretiske risiko for QT-interval forlængelse forbundet med fluorokinoloner ville give udslag i en øget risiko for hjertearytmi.  Det har hidtil været uklart, om praktiserende læger burde inddrage denne teoretiske risiko for hjertearytmi, når deres patienter blev behandlet for en infektion med fluorokinoloner”, siger Malin Inghammar, post doc, Statens Serum Institut, som er førsteforfatter på undersøgelsen. 

Data fra alle patienter i to lande kan udelukke selv en lille risikoøgning

Dr. Inghammar og hendes kolleger undersøgte risikoen for arytmi gennem de unikke danske og svenske nationale registre og identificerede mere end 900.000 episoder, hvor patienter havde fået behandling med fluorokinoloner. Disse blev sammenlignet med 900.000 kontrolbehandlinger, hvor patienterne var blevet behandlet med penicillin, der ikke påvirker hjerterytmen.

Forskerne fandt intet, der støtter mistanken om en forøget risiko for alvorlig hjertearytmi hos de patienter, der fik fluorokinolonbehandling.

”Vores undersøgelse er den hidtil største af sin art. Det store dansk-svenske datamateriale i studiet gør at vi kan udelukke selv små risici for livstruende arytmi. Hvilket i sagens natur er betryggende med tanke på fluorokinoloners udbredelse”, konkluderer Malin Inghammar.

Læs den videnskabelige artikel i BMJ: Oral fluoroquinolone use and serious arrhythmia: a Danish-Swedish cohort study