Polio-lignende enterovirus kræver skærpet opmærksomhed

EV-D68 er navnet på et virus, der gjorde mindst 14 danske børn og mere end 2.200 på verdensplan syge i 2014. Før 2014 er der kun rapporteret under 600 tilfælde, siden virus først blev set i Californien i 1962. Der er behov for skærpet overvågning, konkluderer forskere fra Statens Serum Institut i ny oversigtsartikel offentliggjort i Lancet Infectious Diseases.

Tilbage i 1962 blev fire børn i Berkeley i USA syge med en ny type enterovirus - EV-D68 - en virus i familie med polio. De efterfølgende 50 år blev virus ind imellem set i mindre udbrud flere steder i verden, men i 2014 sås pludselig en kraftig stigning. Mere end 2.200 tilfælde af syge – fortrinsvis børn – blev rapporteret fra først USA og Canada og senere spredt fra resten af verden.

Nu har forskere fra Statens Serum Instituts viruslaboratorium gennemgået al tilgængelig videnskabelig litteratur om dette virus. De konkluderer i en artikel, netop offentliggjort i tidsskriftet Lancet Infectious Diseases, at det er for tidligt at sige, om udbruddet i 2014 er et engangstilfælde, eller om EV-D68 er en spirende alvorlig trussel mod børns helbred, men at der er behov for skærpet overvågning af virus – både for at forstå det bedre og for at kunne dæmme op for en ny, større alvorlig epidemi.

Ingen hurtig test for EV-D68

Der findes ingen hurtig test for EV-D68 – derfor skal prøver sendes til speciallaboratorier så som på Statens Serum Institut. Den mest alvorlige enterovirustype er Polio, og der er etableret verdensomspændende overvågning af poliovirus. Men EV-D68 adskiller sig på flere måder fra polio. Mens polio lever i tarmen og spores i afføringsprøver, ses EV-D68 kun sjældent i afføringsprøver, da den lever bedst ved lavere temperatur (33 grader) og derfor bedre vil kunne ses i prøver fra fx luftvejene.

”EV-D68 har vist sit potentiale i USA i 2014 til pludselig at skabe epidemi og derved blive en alvorlig trussel mod børns sundhed. Så det er vigtigt, at vi kan opdage den hurtigt, og vores litteraturgennemgang viser, at det er netop udfordringen i dag. Der er brug for en anden type af laboratorieovervågning af enterovirus, end den, der er i dag er anvendelse verden over, da EV-D68 gemmer sig i luftvejene og derfor kræver særlig opmærksomhed på analyse af luftvejsmateriale, siger professor, overlæge Thea Kølsen Fischer,  Statens Serum Institut.

Sygdomsforløb spænder fra mild til meget alvorlig

De fleste af de børn, der blev syge i 2014, havde underliggende sygdomme så som astma, men der var også tilfælde af børn, der hidtil havde været helt raske, som måtte hospitalsindlægges og behandles for det, der viste sig at være EV-D68 infektion.

EV-D68 kan give forskellige sygdomsforløb – fra helt milde forløb til meget alvorlig sygdom med bl.a. vejrtrækningsbesvær og i svære tilfælde muskellammelser. Enkelte børn i Europa blev indlagt på intensivafdelinger og krævede respiratorbehandling, men ingen europæiske børn er døde af infektionen som det var tilfældet i USA.

Læs den videnskabelige artikel i Lancet Infectious Diseases (fuld tekst kræver login): Global emergence of enterovirus D68: a systematic review