Sammenhæng mellem behandling mod svamp og øget abortrisiko

Gravide, der er blevet behandlet med en bestemt tablet mod svampeinfektion, aborterer hyppigere end andre kvinder, viser ny registerundersøgelse fra Statens Serum Institut, der netop er publiceret i det anerkendte tidsskrift JAMA.

Mange kvinder får en vaginal svampeinfektion i løbet af en graviditet. Oftest kan dette behandles lokalt med vaginale stikpiller, men et mindre antal kvinder får tabletbehandling med midlet fluconazol i stedet. Anbefalingen er dog, at tabletbehandling først skal bruges til gravide, hvis lokalbehandlingen ikke virker.
 
Nu viser en dansk registerundersøgelse, at der er en sammenhæng mellem det at få tabletbehandling med fluconazol og en cirka 50% forøget risiko for at abortere i forhold til kvinder, der enten ikke er behandlet med svampemidler, eller som har modtaget lokal behandling med stikpiller.
 
”Vores resultater kan ikke entydigt vise, om tabletbehandling med fluconazol fører til abort. Vi kan kun sige, at kvinder der er blevet behandlet har flere aborter end ubehandlede kvinder.  Vi kan ikke komme det nærmere med et register-baseret studie. Vi kan ikke udelukke at behandlede kvinder adskiller sig fra ubehandlede kvinder på områder som er forbundet med en øget abortrisiko og som vi ikke har kunnet tage højde for. Kun et studie hvor behandlingen tildes tilfældigt vil kunne bringe entydig klarhed over sammenhængen”, siger undersøgelsens førsteforfatter Ditte Mølgaard-Nielsen, Statens Serum Institut.

Danske registerdata gjorde undersøgelse stærk

Undersøgelsen er netop offentliggjort af det anerkendte videnskabelige tidsskrift JAMA, og den er bemærkelsesværdig, fordi de danske registeroplysninger har gjort det muligt at undersøge mistanken om sammenhængen i en langt større undersøgelse, end det er gjort før.
 
Hidtil har der kun været lavet to mindre registerundersøgelser med data på sammenlagt 1.500 gravide, der fik oral fluconazol. Men de danske forskere har kunnet sammenstille data fra alle registrerede graviditeter i Danmark over en 17 års periode fra 1997 – 2013. Der var i alt 1,4 millioner graviditeter, og heriblandt havde 3.315 kvinder fået tabletbehandling med fluconazol hvoraf 147 aborterede i denne periode.
 
Det var derfor, forskerne kunne se, at spontan abort forekom cirka 50 % oftere i gruppen af behandlede gravide end blandt de andre.
 
”Selv om vores undersøgelse er langt stærkere statistisk end de tidligere, så skal der flere undersøgelser til, før man kan sige, om det er risikabelt at behandle svampeinfektioner med fluconazoltabletter. Men vores resultater støtter anbefalingen om at være restriktiv med tabletbehandling og bruge lokalbehandling som førstevalg”, siger Ditte Mølgaard-Nielsen.
 
Forskerne undersøgte også, om der var sammenhæng mellem behandlingen og risikoen for dødfødsler. Det tydede på en lille sammenhæng, men her var resultatet ikke statistisk signifikant. Samme forskergruppe har tidligere undersøgt sammenhængen mellem behandling og misdannelser. Her fandt de ikke en statistisk signifikant sammenhæng. (Læs artiklen: ”Dansk undersøgelse kan ikke bekræft mistanke mellem svampemiddel og misdannelser”)

Læs den videnskabelige artikel i JAMA: Association Between Use of Oral Fluconazole During Pregnancy and Risk of Spontaneous Abortion and Stillbirth