Opgørelse for blodforgiftning med MRSA 3. kvartal 2016

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på indberetninger fra landets hospitaler af S. aureus blodforgiftninger og MRSA tilfælde. Disse sammenholdes med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret og typebestemmelserne foretaget på Statens Serum Institut. Tallene opgøres hvert kvartal. Der kan forekomme justeringer af tidligere kvartaler/år.

I tredje kvartal 2016, blev der konstateret 12 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var ingen med typen CC398. Der var ingen dødsfald iblandt de nye tilfælde.

MRSA tilfælde og dødsfald 2016

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-september 2016

  Al MRSA husdyr-MRSA (CC398) 
Smitte med MRSA 2617 926
Blodforgiftning 30 6
Dødsfald (inden 30 dage) 3 0

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald,januar-september 2016

MRSA type Antal dødsfald
t223/CC22 1
t019/CC30 1
t790/CC22 1

Hvis du vil læse mere om overvågningen af stafylokok bakteriæmier, kan du finde årsrapporterne her

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil