National antibiotikakampagne om urinvejsinfektioner

Den 18. november lancerer Sundheds- og Ældreministeriet sammen med bl.a. SSI årets nationale antibiotikakampagne. I år er målet at bidrage til et mere rationelt forbrug af antibiotika til behandling af urinvejsinfektioner.

Baggrunden for kampagnen er, at kvinder ofte behandles med antibiotika for symptomer fra urinvejene, som ikke skyldes blærebetændelse.

I Danmark skønnes det, at op mod 50 % af kvinderne har symptomer på urinvejsinfektion (UVI) uden at have sygdomsfremkaldende bakterier i urinen. Særligt kvinder under 30 og over 70 år får ofte symptomer på UVI og bliver derfor behandlet med antibiotika. Antallet af behandlede kvinder er desuden steget: I 1999 blev der behandlet i gennemsnit 82 per 1.000 kvinder med de to mest brugte antibiotikagrupper til urinvejsinfektion, i 2015 var dette tal på 98. I aldersgruppen 20 – 24 år har der været en særlig stor stigning – her er antallet af patienter, der fik en recept mod UVI steget fra ca. 100 per 1.000 kvinder per år i 1999 til knap 150 i 2015.

I 1999 blev der udstedt i alt 120 recepter per 1.000 kvinder med et antibiotikum mod UVI. Det tal er steget til 135 i 2015.

Urinvejsinfektion skyldes bakterier, men især hos kvinder kan der også være bakterier i urinen af andre årsager. Det er derfor vigtigt, at vejlede kvinder i at forstå symptomerne rigtigt og de praktiserende læger i at udføre den bedst mulige diagnostik, sådan at overbehandling kan undgås.

Yngre og ældre – 2 kampagner i 1

Den ene del af kampagnen er målrettet kvinder under 30 år. Der er udarbejdet en film, som på en morsom og direkte måde fortæller, at selvmedicinering er en dårlig ide, og at man ikke altid skal lytte til velmenende råd fra venner og veninder. Filmen leder over til uddybende information på antibtiotikaellerej.dk.

Den anden del af kampagnen skal bidrage til at forebygge urinvejsinfektioner hos ældre kvinder på plejehjem. Til denne del af kampagnen udsendes en folder til social- og sundhedsassistenter. Folderen indeholder budskaber - primært om hygiejne - som kan bidrage til at forebygge urinvejsinfektioner hos ældre.

Der er desuden udsendt informerende materiale til de praktiserende læger.

Alle kampagnematerialer og yderligere information findes på www.antibiotikaellerej.dk

Parterne bag kampagnen er Sundheds- og Ældreministeriet, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Almen Medicin, KL og FOA.