Flere fik påvist gonorré i 2015

Antallet af gonorrétilfælde fortsætter med at stige. Stigningen forekommer især hos heteroseksuelt smittede mænd og kvinder, mens antallet blandt mænd, der har sex med mænd ligger på niveau med året før.

I 2015 blev der rapporteret 1.837 tilfælde af gonorré til de lovpligtige meldesystemer i Danmark. Det er 46 % flere end i 2014, hvor der blev rapporteret 1.260. Herudover var der registreret 951 tilfælde i Den Danske Mikrobiologidatabase, MiBa, som ikke var rapporteret til nogen af de to meldesystemer.

I alt var der altså i 2015 2.788 tilfælde af gonorré i Danmark.

For 1.260 af tilfældene findes der oplysninger om bl.a. smittemåde. Heraf var en tredjedel kvinder og to tredjedele mænd. Blandt 901 mænd med oplyst smittemåde var 59 % heteroseksuelt smittet, og 41 % var mænd der har sex med mænd (MSM).

Otte kvinder var gravide, og seks kvinder var anmeldt som smittet af kvinder. Sundhedspersoner opfordres til at være opmærksomme på gonokokker som årsag til øjenbetændelse hos nyfødte, især de første 14 dage efter fødslen. Øjenbetændelse med gonorrébakterier kan dog forekomme i alle aldersgrupper og kan altid udvikle sig til en synstruende tilstand. Læger skal være opmærksomme på at kvinder, der har sex med kvinder også kan have seksuelt overførte sygdomme.

Flest tilfælde i hovedstaden

Flertallet af de anmeldte havde bopæl i københavnsområdet, var af dansk herkomst, og var smittet i Danmark.

Der blev fundet hiv-positive i alle smittegrupperne, 22 % af MSM, der fik diagnosen gonorré, var hiv-positive. Dette tal var under 1 % blandt heteroseksuelt smittede mænd og kvinder.

Flere steder i udlandet er der set tilfælde, hvor stoffet ceftriaxon ikke har virket. Der er fortsat ikke påvist gonokokker med nedsat følsomhed for ceftriaxon i Danmark.

Læs mere i EPI-NYT 38/16