Antallet af syfilistilfælde stiger igen

I 2015 var der 777 tilfælde af konstateret syfilis i Danmark. Det er næsten 50 % flere end i 2014.

I 2015 blev der af Statens Serum Institut registreret 777 tilfælde af nyligt erhvervet syfilis, fordelt på 742 personer. I 2014 blev der registreret 530 tilfælde.

Stigningen sås i alle regioner – bortset fra Region Syddanmark, men her var der i 2014 et uforholdsmæssigt stort antal syfilistilfælde i forhold til 2013.

I alt 705 (91 %) af tilfældene forekom blandt mænd og 72 (9 %) blandt kvinder. Sammenlignet med 2014 var der en stigning på 247 tilfælde (47 %). Den tilsvarende stigning fra 2013 til 2014 udgjorde 51 %.

Blandt de anmeldte var hovedparten mænd, der har sex med mænd, figur 1.

EPI-NYT uge 36 2016 figur 1

Der blev ikke anmeldt tilfælde af medfødt syfilis i 2015, men i den generelle screening af gravide blev der fundet 12 med nyligt erhvervet syfilis, heraf syv kvinder af dansk herkomst.

Læs mere i EPI-NYT 36/16