Tilfælde af mæslinger i københavnsområdet

En pige i skolealderen, bosiddende i det storkøbenhavnske område, har under indlæggelse på regionalt sygehus fået påvist mæslinger efter turistrejse til Thailand.

Typning af virus på urinprøve har vist, at det drejer sig om mæslingevirus type D8, hvilket 100 % matcher en type, som aktuelt cirkulerer i Asien, herunder Thailand.

Patienten blev kraftigt forkølet allerede dagen efter hjemkomst, men først 8 dage senere tilkom feber og lysskyhed. Patienten var indlagt på en børneafdeling ad to omgange, henholdsvis på enestue og i isolation men er efterfølgende udskrevet i klinisk bedring. Hun havde fået den første men ikke den anden MFR-vaccine.

Udsættelse for smitte er sket ad flere omgange både på skole, fritidsklub, hospital og i venteværelset i almen praksis.

Kontaktopsporing blev iværksat i et samarbejde imellem Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn Rådgivning Øst, hospitalet og almen praksis. To ikke-vaccinerede og eksponerede voksne blev identificeret, og mæslingeforebyggelse blev iværksat.

Det aktuelle tilfælde understreger, at læger bør være særligt opmærksomme på diagnosen hos børn og yngre voksne med symptomer forenelige med mæslinger i form af feber og udslæt hos hjemvendte rejsende fra områder, hvor mæslinger stadig er hyppigt forekommende.

Tilfældet understreger også vigtigheden af, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, men fx tilses sidst på dagen, evt. ved hjemmebesøg, og at lægen ved henvisning til sygehus informerer om mistanken, så patienten kan isoleres straks ved ankomst.

Opmærksomheden henledes på, at den bedste beskyttelse opnås efter to MFR-vaccinationer. De fleste af dem, som ikke danner antistoffer efter første vaccination vil gøre dette efter anden vaccination. Hvis man ikke er blevet vaccineret til de anbefalede tidspunkter i børnevaccinationsprogrammet ved 15 måneder og 4 år, og ikke har haft sygdommen, bør man lade sig vaccinere. MFR-vaccinen er gratis, hvis man er under 18 år. Langt de fleste personer over 40-års-alderen har haft mæslinger og er derfor naturligt immune.

Læs mere i EPI-NYT 36/16