Flere bidt af flagermus i Danmark

Gennem de seneste 8 uger har Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut, udleveret posteksposure vacciner mod rabies til seks personer, som var bidt af flagermus i Danmark.

Dette er et overraskende stort antal bid i forhold til forventet.

Omstændighederne ved de fleste af disse bid har været situationer, hvor bid normalt kan undgås, hvis der følges nogle enkle råd.

Flagermus kan være inficeret med rabiesvirus, European Bat Lyssavirus, som kan smitte til mennesker.

Hvis man finder en flagermus på jorden, skal man lade den ligge, også selvom man tror, den er død.

Hvis der er en flagermus inden døre, skal man undgå at røre ved den, men i stedet lempe den ud ad dør eller vindue ved hjælp af en spade eller lignende. Kan dette ikke lade sig gøre, må man benytte kraftige arbejdshandsker ved flytningen.

Desuden skal børn informeres om ikke at røre ved flagermus, som de finder.

Hvis man bliver bidt af en flagermus skal man vaske såret med vand og sæbe, og derefter straks søge læge, så man kan blive vaccineret mod rabies. Om muligt skal flagermusen gemmes, så en dyrlæge kan indsende den til undersøgelse for rabies.