Ny metode til overvågning af klamydia fra og med 2015

Der var ca. 6 % flere tilfælde af klamydia i 2015 sammenlignet med 2014. Stigningen sås for begge køn og i næsten alle aldersgrupper.

Overvågning af klamydia er til og med 2015 foregået via kvartalsvis indberetning af data for positive prøver fra de relevante laboratorier i Danmark. Fra og med 2015 indhentes disse data via udtræk fra MiBa (Den Danske Mikrobiologidatabase). Det rummer flere fordele. For det første kan det derved sikres, at hver sygdomsepisode kun tælles med én gang. For det andet kan man nu for første gang foretage en beskrivelse af hele den undersøgte patientgruppe, dvs. også dem uden fund af klamydia. For det tredje kan overvågningen i ret høj grad automatiseres og derfor foretages hyppigere end tidligere. Af disse grunde vil overvågningen fra og med 2016 udelukkende være baseret på data fra MiBa.

Den nye metode er mere præcis end den tidligere. Men det er den tidligere metodes resultater, der kan anvendes til sammenligninger over tid frem til og med 2015. Vurderet på denne måde var der i alt 32.761 tilfælde af påvist klamydia i 2015, og dette var en stigning på 1880 tilfælde i forhold til 2014, dvs. ca. 6 %. Antallet af undersøgte prøver var steget med ca. 3 %, så det øgede antal påviste tilfælde skyldes formentligt i ret høj grad en reelt øget sygdomsforekomst.

Kun fire ud af 10 påviste klamydiatilfælde var blandt mænd. Der er dog ikke grund til at tro, at mænd får klamydia mere hyppigt end kvinder. Der opfordres derfor til øget opmærksomhed på undersøgelse af mænd for klamydia.

Der er betydelig geografisk variation i klamydiaforekomsten. I København by er forekomsten næsten dobbelt så høj som i de fleste andre landsdele. Der er desuden betydelige forskelle i hyppigheden af klamydiaundersøgelser. Landsgennemsnittet er ca. 55 undersøgte pr. 100.000 indbyggere. I København By undersøges mere end dobbelt så mange, men i mange andre landsdele kun ca. 40 pr. 100.000. Blandt kvinder undersøges ca. 81 pr. 100.000 og blandt mænd ca. 31.

Læs mere om klamydia i EPI-NYT 34/16