Leptospirose, 2011–2016

Leptospirose er en potentielt alvorlig sygdom, men heldigvis sjælden i Danmark.

Man kan smittes gennem huden, hvis man er i kontakt med vand som mus eller rotter har færdedes i. I perioden januar 2011- juni 2016 blev der i alt registreret 60 patienter med leptospirose. Dette er et noget højere antal end i de foregående fem år, hvor der blev registreret 42 tilfælde.

Mere end en tredjedel blev smittet under rejser til udlandet, flertallet i Asien. 25 personer var smittet i Danmark. Af disse havde otte erhvervsmæssig eksponering. Der blev rapporteret flest syge i 2011, heraf var fem smittet i forbindelse med skybruddet i København i sommeren 2011. Personer, der har kontakt med ferskvand eller arbejder med kloakvand eller på land- eller dambrug, bør være opmærksomme på smitterisikoen.

Læs mere i EPI-NYT 28-33/16