Forhøjet forekomst af kighoste

I første halvdel af 2016 er der observeret en forhøjet forekomst af kighoste i Danmark. Især i maj og juni måned var antallet af laboratoriepåviste tilfælde højere end det forventede niveau.

I 2016 blev der i årets første 6 måneder påvist 726 tilfælde af kighoste, hvilket er en markant øgning i forhold til den tilsvarende periode i 2015 og 2014, hvor der blev påvist henholdsvis 437 og 363 tilfælde. Stigningen er især set i landsdelene Nord- og Østsjælland, men der er også tegn på øget forekomst på Fyn og i Østjylland.

Kighoste er ikke så sæsonpræget som andre luftvejsinfektioner, men den højeste forekomst ses normalt i efteråret. Den månedlige forekomst er meget varierende, men hvor der i perioden 2007 til 2015 i gennemsnit blev påvist 56 tilfælde pr. måned, er der i 2016 indtil nu blevet påvist i gennemsnit 121 tilfælde pr. måned.

Den seneste epidemi af kighoste i Danmark var i 2002 med totalt 1.946 tilfælde. Siden da er de diagnostiske muligheder forbedrede ved indførelsen af serologiske analyser, og den stigende anvendelse af denne metode i de senere år kan have medvirket til det øgede antal påviste tilfælde blandt især større børn og voksne.

Det er endnu for tidligt at sige, om den aktuelle stigning er begyndelsen til en egentlig landsdækkende kighosteepidemi, men læger bør aktuelt være ekstra opmærksomme på diagnosen hos både børn og voksne.

Læs mere i EPI-NYT 27a/16, som også indeholder let opdaterede vaccinationsforslag ved udlandsrejse (EPI-NYT 27b/16), anbefalinger for rejsende til OL i Rio samt anbefalinger for vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka.