Sag vedr. anbefalet brev fra SSI med personoplysninger, der fejlagtigt blev afleveret hos kinesisk visakontor

Der har de seneste dage været stor presseomtale om en sag fra 2015, hvor et anbefalet brev fra SSI til Danmarks Statistik fejlagtigt blev afleveret af postvæsenet på det kinesiske visa kontor i Danmark.

Sagen er kommet i medierne ifm. at Datatilsynet har offentliggjort en afgørelse i sagen. 

Sagen er i sin helhed overgået til Sundhedsdatastyrelsen, og henvendelser om sagen kan rettes til: akut@sundhedsdata.dk.