Antal påviste malariatilfælde var stadig højt i 2015

Der blev påvist et stort antal tilfælde af vivax-malaria hos flygtninge fra Eritrea

I alt 102 tilfælde af importeret malaria blev anmeldt fra danske laboratorier til Statens Serum Institut. Hovedparten (90 %) af malariatilfældene var erhvervet under ophold i Afrika, 6 % var erhvervet i Asien, mens to tilfælde blev rapporteret som erhvervet i Mellem- eller Sydamerika. Der sås ingen tilfælde fra Oceanien.

Antallet af malariatilfælde var i 2015 det samme som i 2014. Ligesom i 2014 lå niveauet væsentligt over antallet af tilfælde set i de foregående fem år. Stigningen kan igen i 2015 alene forklares med en høj forekomst af vivax-malaria blandt yngre mandlige flygtninge fra Eritrea, som udgjorde ca. 1/3 af alle tilfælde fra Afrika. Vivax-malaria kan debutere med symptomer flere måneder efter smittetidspunktet, hvorfor sygdomstilfælde kan ses længe efter ankomsten til Danmark. Der er derfor hos relevante sundhedspersoner behov for særlig opmærksomhed på flygtninge fra Eritrea, som bør sikres relevant og hurtig laboratorieundersøgelse for malaria ved mindste kliniske mistanke.

Indvandrere og deres børn på besøg i deres oprindelsesland udgør generelt den største risikogruppe, eftersom disse typisk rejser på længerevarende besøg, undertiden til områder med betydelig lokal malariarisiko. Et fatalt tilfælde af falciparum-malaria hos en dansk turist, som var på ferie i Ghana, og som ikke tog relevant medikamentel profylakse undervejs, understreger dog vigtigheden af, grundigt at informere alle rejsende til malariaområder om vigtigheden af relevant profylakse.

Læs mere i EPI-NYT 26/16, som også indeholder information om mindre ændringer i malaria-risikoområder.