Knap 600 personer er testet positive for infektion med Rickettsia-bakterier i en 8-års periode fra 2008-15

Det er usikkert, hvor mange af disse personer der har haft en klinisk betydningsfuld infektion. Der planlægges derfor yderligere undersøgelser for at indsamle viden om symptomer og rejseanamnese, blandt andet for bedre at kunne skelne mellem infektioner erhvervet i udlandet og i Danmark.

Rickettsiose er en infektion der skyldes bakteriearten Rickettsia som overføres fra dyr via flåt- og /eller insektbid. Man kan få en Rickettsia-sygdom overalt i verden. Sygdommene overføres ved kontakt med lus, lopper eller flåter.

Der findes en række forskellige Rickettsia-sygdomme med forskellige navne og kan inddeles i to undergrupper: Spotted fever group (SFG) og typhus group (TG). Disse har lidt forskellige symptomer.

De fleste er karakteriseret ved feber, hovedpine, muskelsmerter, hævede lymfeknuder og udslæt af forskelligt udseende. Sygdommen kan behandles effektivt med antibiotika.

Forskellige arter af bakterien findes i Danmark, og smitte er mulig i Danmark ved bid af skovflåt. Ofte er tilfælde af rickettsiose, som bliver påvist i Danmark dog erhvervet i udlandet.

Opgørelsen tyder på, at en del danskere har Rickettsia-infektioner, og at infektionen sandsynligvis også kan erhverves i Danmark efter flåtbid. Vi ved ikke, hvor ofte det sker, og om det kan giver anledning til alvorlige infektioner. Baseret på international litteratur kan symptomerne variere fra milde til alvorlige afhængigt af Rickettsia-typen og afhængig af, om infektion sker hos en rask person eller en med et nedsat immunforsvar. For at vi kan indsamle viden om omfanget af Rickettsia-infektioner erhvervet i Denmark, er det vigtigt fremover at oplyse om årsag til prøveindsendelse, kliniske informationer, rejseanamnese og om der har været kendt eksponering for fx flåter og insekter.

Læs mere i EPI-NYT 25/16