Influenzasæson 2015/16 var langstrakt med to forskellige typer influenzavirus i omløb

Sæson 2015/16 begyndte med en bølge af influenza A, der toppede primo februar, herefter kom der en endnu større bølge af influenza B, der først toppede medio marts. Det blev derfor en langstrakt sæson med et rekordhøjt antal påviste influenzatilfælde.

På trods af det høje antal påviste tilfælde var influenzaaktiviteten i befolkningen, vurderet ved andelen af patienter, der kontaktede praktiserende læge og vagtlæge, kun lidt højere end de forrige to sæsoner og på middelniveau. Selvom flere patienter blev indlagt på intensivafdeling i forhold til de seneste to sæsoner, var overdødeligheden på niveau med sidste år.

Influenzavaccinen gav i år begrænset beskyttelse mod influenzainfektion, og dette skyldes blandt andet den høje forekomst af den influenza B-type, der ikke indgik i vaccinen. Influenzavaccination er dog stadigt den bedste forebyggelse imod komplikationer til influenza, der kan føre til hospitalsindlæggelse og død, særligt blandt risikogrupper. Det er derfor bekymrende, at vaccinationsdækningen blandt de ældre stadig er under 50 % og dermed langt fra den dækning på  75 %, som WHO anbefaler.

Læs mere om denne influenzasæson i EPI-NYT 24/16