Stigningen i nye MRSA-tilfælde er bremset

I 2015 blev der registreret 2.971 tilfælde af nye MRSA-smittede mod 2.973 året før.

Stigningen i antallet af nye MRSA-tilfælde ser i 2015 ud til at være stagneret efter flere år med kraftig vækst. SSI registrerer nye tilfælde af MRSA-smitte hos personer, der ikke før er registreret smittet med bakterien. Antallet af nye MRSA-tilfælde inkluderer både personer, der er blevet syge af MRSA, og personer der er raske smittebærere. Det er første gang siden 2009, hvor SSI registrerede 818 nye MRSA-tilfælde, at antallet ikke stiger.

Der er dog forskel på de forskellige MRSA-smittemåder. Mens der er sket et fald i tilfælde af MRSA CC398 (husdyr-MRSA) og hospitalserhvervet MRSA, er der sket en stigning i antallet af importerede og samfundserhvervede tilfælde.

I 2014 var 2,9 % af alle S. aureus-blodforgiftninger forårsaget af MRSA, mens dette i 2015 var 1,5 % og på linje med årene før 2014. Det høje antal i 2014 af MRSA i blod synes derfor ikke at repræsentere en reel stigende tendens.

Den fortsat meget lave forekomst af hospitalserhvervet MRSA i 2015 er tegn på, at de danske nationale MRSA-retningslinjer fungerer godt.

MRSA inddeles efter smittemåde:
 
Der findes mange forskellige typer MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus). Den mest omtalte i Danmark de senere år er MRSA CC398, som primært smitter fra svin til mennesker, og som derfor også kaldes husdyr-MRSA. Derimod smitter de fleste andre typer MRSA udelukkende fra menneske til menneske.
 
For at holde øje med, hvor mennesker smittes, opdeles MRSA-tilfældene i forskellige smittemåder:

  • Hospitalserhvervet MRSA: Dækker over personer, der er blevet smittet med MRSA under ophold på et hospital. Dette kan være alle typer MRSA.
     
  • Husdyr-MRSA: Dækker over personer smittet med MRSA CC398. Det opgøres også, om disse personer har direkte kontakt til svin, eller indirekte kontakt, hvis de fx bor sammen med en, der arbejder med svin.
     
  • Samfundserhvervet MRSA: Dækker over personer, der er blevet smittet med MRSA i Danmark andre steder end på hospitalet eller i en svinestald.
     
  • Udlandserhvervet MRSA: Dækker over personer, der er blevet smittet i udlandet.

Læs mere i EPI-NYT 23/16