Anmeldte hiv-tilfælde i 2015 på niveau med foregående år

Mænd, der har sex med mænd, samt indvandrere, der er heteroseksuelt smittet med hiv før ankomsten til Danmark, udgjorde fortsat de største smittegrupper blandt nyanmeldt hiv-tilfælde.

I 2015 blev der anmeldt 273 tilfælde af hiv, heraf 203 mænd og 70 kvinder. Blandt disse var 65 personer tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet. Personer, der allerede er diagnosticerede i udlandet bidrager med en stigende andel til det samlede antal personer, der lever med hiv i Danmark.

Blandt de 208 (159 mænd og 49 kvinder), der var diagnosticeret med hiv for første gang, var 104 danskfødte og 104 indvandrere.

I alt 101 var mænd der har sex med mænd, 93 var heteroseksuelt smittet og seks var intravenøse stofbrugere. Én var mor-barn-smittet.

I alt 104 var smittet i Danmark og 104 i udlandet.

Selvom det årlige antal mænd, der har sex med mænd (MSM), der anmeldes med hiv i Danmark har været stabilt gennem mange år, er antallet af ny-diagnosticerede, danskfødte MSM faldet, mens antallet af ny-diagnosticerede MSM født i udlandet er steget, figur 3.

EPI-NYT uge 22 2016 figur 3 

Fra 2015 tilbydes alle, der diagnosticeres med hiv, at blive behandlet med det samme, uanset CD4-tal (udtryk for, hvor skadet immunsystemet er af hiv-virus). Det er derfor vigtigt, at de hiv-positive testes så tidligt som muligt, efter de er smittet. Mænd, der har sex med mænd, var den gruppe, der var testet tidligst, mens heteroseksuelt smittede indvandrer oftere var testet sent.

Læs mere i EPI-NYT 22/16