Stadig flere rejsende udsættes for mulig rabies

Antallet af personer, der får forebyggende vaccination mod rabies i forbindelse med udlandsrejser stiger hvert år. Det skyldes stigning i rejsende til lande med rabies, viser ny opgørelse fra Statens Serum Institut.

Rabies er en potentielt dødelig virusinfektion, der kan overføres til mennesker, der bides af et inficeret dyr. Der findes ingen behandling mod rabies. Infektionen kan dog forebygges. Det sker dels med vaccination, som også kan påbegyndes, efter man er blevet bidt, dels med en indsprøjtning med rabies-immuglobulin.

I Danmark er det kun flagermus, der bærer rabies, men i mange andre lande kan smitten bl.a. overføres via bid fra hunde, katte eller aber.

Der er ikke registreret tilfælde af rabies i Danmark i mere end 45 år, men over 1.100 danskere er siden år 2000 blevet bidt af dyr i udlandet og er efterfølgende sat i forebyggende vaccinationsbehandling mod en eventuel rabiesinfektion.

Et tal, der er steget år for år, ligesom antallet af rejsende, der bliver vaccineret mod rabies før, de rejser. Siden år 2000 er antallet af vacciner solgt til brug efter mulig rabiesudsættelse i udlandet steget med 8,8 % årligt, mens salget af vacciner solgt til brug før afrejse er steget med 8,2 % årligt.

Hvorfor bliver flere vaccineret og behandlet mod rabies?

På den baggrund gik forskere fra Statens Serum Institut i gang med at undersøge, hvorfor dette antal stiger: Er det fordi, flere rejser, fordi flere bliver bidt og hermed muligvis udsat for smitte, eller er det fordi, bevidstheden om at beskytte sig mod rabies er blevet højere? Resultatet af undersøgelsen er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Journal of Travel Medicine.

Det land, flest danskere udsættes for potentiel rabiessmitte i, er Thailand. 43 % af dem, der fik forebyggende behandling med vaccination efter dyrebid i perioden 2000 til 2012 rejste til Thailand. Samtidig er det let at få oplysninger om danske rejsende til Thailand, da dette registreres af de thailandske turismemyndigheder. Med oplysninger herfra, kunne forskerne se, at antallet af rejsende til Thailand er steget med nogenlunde samme tempo år for år som antallet af hjemvendte, der får forebyggende behandling og som antallet, der blev vaccineret før udlandsrejse.

”Siden stigningerne er parallelle, mener vi at kunne gå ud fra, at det ikke er fordi en større andel af de rejsende bliver bidt, eller at der er blevet større opmærksomhed på vigtigheden af at forebygge rabies, at flere bliver vaccineret. Det skyldes formentlig blot stigningen i antallet af rejsende til de lande, hvor rabies forekommer”, siger afdelingslæge Susan Cowan, der står bag undersøgelsen.

Behandling efter bid ikke altid tilgængelig

Ud over Thailand, er Tyrkiet og Indien de lande, hvor flest danske rejsende udsættes for smitte. Men risikoen for smitte med rabies er også til stede i mange lande i Sydøstasien, Central- og Østeuropa, Sydamerika og Afrika syd for Sahara.

Ikke alle steder, er den forebyggende behandling lige let tilgængelig, viser undersøgelsen. Således blev behandlingen igangsat inden hjemrejsen i næsten alle tilfælde (84-93 %), hvor personen blev bidt i Thailand, Tyrkiet eller Indien, men kun i 34 % af tilfældene, hvor personen blev bidt i Afrika syd for Sahara.