Opgørelse for blodforgiftninger med MRSA 1. kvartal 2016

I første kvartal af 2016 blev der konstateret 8 nye tilfælde af blodforgiftninger forårsaget af MRSA, heraf var 2 med typen CC398.

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker, Statens Serum Institut, har opgjort antal af blodforgiftninger af MRSA, herunder MRSA af svinetypen CC398, for første kvartal af 2016.

I første kvartal af 2016 blev der konstateret 8 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var 2 med typen CC398. To personer døde indenfor 30 dage; ingen af disse to personer havde infektion med CC398.

Oversigt over MRSA i 2016 (første kvartal)

  Al MRSA i 2016 Heraf CC398 i 2016
Smittet med MRSA  861 304
Blodforgiftning  8 2
Dødsfald (indenfor 30 dage)  2 0

Fordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald i 2016

MRSA type  Antal dødsfald 
t223/CC22   1
t019/CC30  1
Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil