Forskelligt forløb af influenza-pandemien i de nordiske lande

Forskellige vaccinationsstrategier i de nordiske lande under svineinfluenzapandemien i 2009 kan have ført til forskelle i sygdommens forekomst i efterfølgende år, viser ny undersøgelse. Færrest blev vaccineret med pandemivaccinen i Danmark, hvilket kan være årsag til, at flere blev ramt af influenza med pandemivirus i sæsonen efter.

I juni 2009 erklærede WHO pandemi med et nyt pandemisk influenzavirus: influenza A(H1N1)pdm09 - populært kaldet svineinfluenza. WHO anbefalede vaccination mod pandemisk influenza for at forebygge alvorlige komplikationer som hospitalsindlæggelser og dødfald.

De fem nordiske lande; Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige havde forskellige pandemivaccinations-strategier. Statens Serum Institut har i samarbejde med de fem nordiske lande undersøgt, hvilken betydning de forskellige vaccinationsstrategier kan have haft for alvorligheden af influenza under pandemien, men også i den efterfølgende sæson. Undersøgelsen er publiceret i det internationale tidsskrift Eurosurveillance.

Færrest vaccineret i Danmark

I Danmark blev vaccination mod pandemisk influenza kun tilbudt til udvalgte risikogrupper, hvorimod de andre nordiske lande tilbød vaccination til hele befolkningen. Den samlede vaccinationsdækning i Danmark var derfor kun 6 %, hvorimod den varierede fra 41 til 60 % i de øvrige nordiske lande.

Det var i alle lande et kapløb med tiden at nå at vaccinere befolkningen, før pandemien toppede. I Sverige nåede man at vaccinere 30 % af befolkningen før pandemien toppede, imens andelen kun var 10 % i de øvrige nordiske lande.

Den pandemivaccine, der blev anvendt i de nordiske lande (Pandemrix®) var tilsat et adjuvans for at styrke det immunologiske respons på vaccinen. Dette kan være forklaringen på, at undersøgelser har vist, at vaccinen gav en længerevarende beskyttelse imod influenza A(H1N1)pdm09, der kunne række ind i den efterfølgende influenzasæson.

Danmark ikke så hårdt ramt i 2009/10 men hårdere i efterfølgende sæson

Danmark var knap så hårdt ramt af influenza A(H1N1)pdm09 under selve pandemien sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Imidlertid blev der i Danmark registreret næsten 2,5 gange flere influenza A(H1N1)pdm09-indlæggelser på intensivafdeling i sæson 2010/11 sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Der blev også registreret flere influenza A(H1N1)pdm09-dødsfald.

”Vi kan se, at Danmark blev langt hårdere ramt af influenza A(H1N1) i sæson 2010/11 end de andre nordiske lande, og det kan måske skyldes, at der var færre, der havde fået pandemivaccinen i sæsonen før”, siger overlæge Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut.

De andre nordiske lande blev i stedet ramt af influenza B i sæson 2010/11, og influenza B giver normalt anledning til et mildere forløb.

Der kan også være andre forklaringer på de observerede forskelle i sygelighed imellem landene end vaccinationsstrategien. Men det er en styrke ved studiet, at de nordiske lande havde ensartede overvågningssystemer for alvorlig influenza både under pandemien og sæsonen efter, samt at befolkningssammensætning og sundhedssystemer er sammenlignelige.

”Undersøgelsen viser, at når man skal evaluere en vaccinationsindsats i forbindelse med en pandemi, er det ikke nok kun at fokusere på selve pandemisæsonen, man må også se på en eller måske flere efterfølgende sæsoner for at få det fulde billede af indsatsen” siger Kåre Mølbak, statsepidemiolog og afdelingschef på Statens Serum Institut.

Eventuelle uventede alvorlige bivirkninger ved vaccination skal selvfølgelig også tages i betragtning, når en pandemivaccinationsindsats skal evalueres.