Opdaterede rejseråd i forhold til risiko for smitte med zikavirus

Det er nu veletableret, at gravide (fosteret) er i særlig risiko ved smitte med zikavirus.

I overensstemmelse med den opdaterede risikovurdering fra det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC) fra 20. maj 2016 og Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) rejseanbefalinger anbefaler Statens Serum Institut gravide eller kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, at udskyde ikke-nødvendige rejser til områder med aktiv smittespredning af zikavirus.

På grund af risiko for seksuel smitte anbefales det endvidere, at mænd, der kommer hjem fra områder med udbrud af zikavirus, og som har en partner, der er gravid, anvender kondom under resten af graviditeten. Hvis partneren er i den fertile alder, men ikke er kendt gravid, anbefales det, at manden anvender kondom i mindst én måned efter hjemkomsten. Dette gælder, uanset om manden har haft symptomer på zikavirus infektion eller ej.

Særligt om de olympiske lege i Brasilien

For rejsende til de olympiske lege i Rio i Brasilien i sommeren 2016 har ECDC den 10. maj 2016 udgivet en vurdering af sundhedsrisici for rejsende. Det vurderes, at risikoen for at blive stukket af en myg, og dermed muligt smittet med zikavirus eller andre myggeoverførte sygdomme, generelt er meget lav, da det er vinter i Brasilien i august/september under legene. Dog er risikoen højere i Manaus, hvor visse fodboldkampe bliver spillet.

Rejsende bør altid beskytte sig mod myggestik ved rejser til områder med risiko for smitte med zikavirus, dvs. til hele Brasilien. Dette vil også beskytte mod andre myggeoverførte sygdomme som denguefeber og chikungunya. De største sundhedsrisici for rejsende til olympiaden vurderes i øvrigt at være maveinfektioner som følge af dårlig fødevarehygiejne samt pådragelse af resistente tarmbakterier.

Særligt om risiko for smitte i Europa

WHO har den 19. maj 2016 udgivet en vurdering af sandsynligheden for, at man vil se lokal transmission og udbrud af zikavirus i lande i Europa. Vurderingen er baseret på en række teoretiske forhold omkring mulig fremtidig smitteudbredning, og man har endvidere set på de enkelte landes rapporterede beredskab til bekæmpelse af myg og zikavirus.

Generelt finder WHO, at sandsynligheden i Europa kun er lav-til-moderat, men med høj risiko enkelte steder (Madeira og visse dele af Sortehavskysten), hvor Aedes aegypti-myg allerede forekommer. Landene omkring Middelhavet er i moderat risiko, mens sandsynligheden for lokal zikavirus-transmission i Nordeuropa inklusive Danmark af WHO vurderes som lav.

På nuværende tidspunkt er dog endnu ikke set lokal smittespredning af zikavirus i Europa, kun importerede tilfælde. Der er således aktuelt ingen anbefalinger eller restriktioner vedrørende rejser til Sydeuropa eller andre steder i Europa med hensyn til risiko for smitte med zikavirus.

I Danmark er der aktuelt ingen risiko er for smittespredning med zikavirus, eftersom Aedes-myggene, der kan overføre sygdommen, ikke findes her.

Læs mere i EPI-NYT 21/16.

Læs mere om zikavirus udbruddet på SSI's udbrudsside.
Læs ECDC's risikovurdering af 20. maj 2016 (på engelsk).
Læs WHO's rejseanbefalinger (på engelsk).
Læs ECDC's vurdering af sundhedsrisici for rejsende til OL i Brasilien (på engelsk).
Læs WHO's vurdering af risikoen for smittespredning med zikavirus i Europa (på Engelsk).