Alvorligt udbrud af gul feber i Angola

Et omfattende udbrud af gul feber har udviklet sig i Afrika i løbet af de seneste fem måneder.

Udbruddet startede i Angola i Centralafrika i december 2015, men har spredt sig til yderligere tre lande. WHO beskriver udbruddet som det værste i mere end 30 år og er bekymret for, at udbruddet breder sig til flere storbyer i Afrika.

I Angola er udbruddet især koncentreret til de større byer, inklusive hovedstaden Luanda. De seneste tal viser over 2.400 mistænkte tilfælde, hvoraf 735 er laboratoriebekræftet, og omkring 300 dødsfald. Trods iværksættelse af vaccinationskampagner omfattende mere end syv millioner mennesker i Angola cirkulerer gul feber-virusset fortsat i flere distrikter.

Der er også rapporteret om 42 importerede tilfælde til Den Demokratiske Republik Congo (DRC), to tilfælde til Kenya og 11 tilfælde til Kina. Også i Uganda har man for nyligt registeret et større antal tilfælde af gul feber, men laboratorieanalyser har vist, at disse ikke er relateret til udbruddet i Angola.

De observerede importerede tilfælde af gul feber fra Angola til andre lande understreger risikoen for international spredning af udbruddet via ikke-vaccinerede rejsende. Udbruddet kan derved sprede sig yderligere, dels til andre provinser i de berørte lande, dels til andre lande i Afrika, særligt nabolandene Namibia og Zambia. På grund af begrænsede overvågningssystemer i mange områder er det vanskeligt at monitorere og kontrollere udbruddets omfang.

Danske rejsende bør være opmærksomme på risikoen for gul feber. Alle personer 9 måneder eller ældre, som rejser til lande med risiko for gul feber, bør være vaccineret senest 10 dage inden afrejse og medbringe deres certificerede gul feber-vaccinationskort. For alle rejsende 9 måneder eller ældre til Angola og DRC er der krav om gul feber-vaccination, også ved rejse direkte fra Danmark, og vaccinen skal være givet senest 10 dage før indrejse.

Udbruddet kan følges på SSI´s hjemmeside under ”Rejser og smitsomme sygdomme”.

Læs mere i EPI-NYT 21/16