Kighoste blev påvist på et stabilt højt niveau i 2015

Men det er 14 år siden, der sidst var en egentlig epidemi i Danmark

Der blev påvist i alt 944 tilfælde af kighoste i 2015 hvilket var en lille stigning i forhold til i 2014, men næsten på niveau med forekomsten i 2012, hvor der var høj forekomst af kighoste over hele landet.

Den højeste forekomst var i landsdelene Nordsjælland, Fyn og Østjylland, hvorimod der ikke blev påvist tilfælde på Bornholm. Der blev påvist flest tilfælde i august og september måned. I lighed med tidligere år var der en overvægt af kvinder.

Den største hyppighed pr. aldersgruppe var blandt de små børn under 1 år, samt blandt større børn i aldersgruppen 10-14 år. Den høje forekomst i sidstnævnte gruppe understreger, at beskyttelsen af revaccinationen i 5-års-alderen ikke er langvarig men aftager allerede efter 4-12 år.

Fordelingen blandt forskellige aldersgrupper i de enkelte landsdele viste store regionale forskelle. Således var 23 % af tilfældene i Vest- og Sydsjælland blandt voksne i alderen 50 år og ældre, mens denne andel blot var 3 % i Østsjælland.

Tilsvarende var 23 % af tilfældene i Østsjælland unge i alderen 15-19 år, hvor den tilsvarende andel blot var 4 % i Nordjylland og København By. Dette kan dække over reelle mindre udbrud, men kan også skyldes forskelle i fokus, rutiner og diagnostiske metoder rundt omkring i landet.

Opgørelsen omfatter samtlige tilfælde af kighoste i Danmark påvist ved dyrkning, PCR eller serologi. I lighed med tidligere år var PCR (påvisning af bakteriegener) den mest anvendte metode og blev anvendt til påvisning af 75,6 % af alle kighostetilfælde. Serologi (antistofmåling) blev anvendt til 23,8 % af de påviste tilfælde, og dyrkning til 0,5 %.

Spædbørn er særligt udsatte for alvorlig og undertiden livstruende kighosteinfektion, dels fordi de er små, og dels fordi de endnu ikke er fuldt vaccineret, men højst har modtaget to af de anbefalede tre DiTeKiPol/Hib-vacciner. Rettidig kighostevaccination af spædbørn i form af DiTeKiPol/Hib-vaccination er derfor meget vigtig, og de anbefalede vaccinationstidspunkter ved 3, 5 og 12 måneder bør så vidt muligt overholdes.

På verdensplan ses et stigende antal kighoste-epidemier, hvorimod den seneste epidemi i Danmark var i 2002. Den øgede forekomst i de senere år kan delvis tilskrives udbredelsen af serologi som diagnostisk metode.

Læs mere i EPI-NYT 16/16, som også omtaler særlige forhold omkring kighoste hos børn under 2 år samt giver opdaterede retningslinjer for kighoste-postekspositions-profylakse og behandling.