Ebolavirus-udbruddet i Vestafrika er ikke længere en folkesundhedsmæssig krisesituation

Det er dog forventeligt stadig at se mindre udbrud i Guinea, Sierra Leone og Liberia.

WHOs krisekomité har den 29. marts 2016 erklæret, at ebolavirus-udbruddet i Vestafrika ikke længere udgør en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning, da risikoen for international smittespredning nu er lille. Der er derfor ikke længere er grundlag for at opretholde evt. rejse- eller handelsrestriktioner. Komitéen bemærker, at der som forventeligt fortsat ses nye mindre udbrud af ebola-smittede, i perioden hvor ebolavirus stadig kan smitte fra ebola-overlevere.

Som det sidste af de tre primært berørte lande i Vestafrika, blev Liberia den 14. januar 2016 (for 3. gang) erklæret fri for ebolasmitte. Forud herfor var Sierra Leone og Guinea blevet erklæret fri for ebolasmitte hhv. den 7. november og 29. december 2015. Et lille udbrud på to tilfælde blev dog efterfølgende påvist i Sierra Leone den 14. januar 2016, hvorefter landet for anden gang kunne erklæres for ebolafri den 17. marts 2016.

I løbet af marts måned er der påvist to mindre udbrud i Guinea og Liberia og mere end 1000 kontakter er under observation. WHO vurderer, at det, grundet det store antal kontakter, er forventeligt, at der vil optræde yderligere ebolatilfælde.

Det har vist sig, at ebolavirus kan overleve i bl.a. sæd og øjenæbler hos ebola-overlevere, og i Liberia har mere en 350 mandlige tidligere ebolapatienter gennemført screeningsundersøgelser for ebolavirus i sæden samt rådgivning knyttet hertil. I Sierra Leone har mere end 2600 ebola-overlevere gennemgået en generel helbredsundersøgelse inkl. særlig øjenundersøgelse, da synsproblemer er en hyppig klage blandt ebola-overlevere. Samtidig gennemføres i alle tre lande fortsat testning for ebola blandt patienter med feber eller i forbindelse med dødsfald, som led i øget overvågningsindsats efter at epidemien er overstået.

På trods af, at selve epidemien er overstået, er der stadig et betydeligt behov for international bistand, dels for at sikre vedligeholdelse af diagnostisk kapacitet og fortsat overvågning, dels til at sikre vejledning, testning og behandling af ebola-overlevere, og sidst men ikke mindst til også at sikre tilstrækkelige ressourcer til andre dele af sundhedsvæsenet i de tre lande, som har lidt under ebola-epidemien.

Læs mere i EPI-NYT 14/16