Fortsat meget lidt spredning af hepatitis B i Danmark

I 2015 blev der anmeldt 305 personer med kronisk hepatitis B. De fleste var personer, der stammer fra lande, hvor hepatitis B er meget udbredt, og som var blevet smittet ved fødslen. Der forekommer stort set ingen smittespredning fra disse personer i Danmark.

Der blev i 2015 modtaget 305 anmeldelser af kronisk hepatitis B. Langt størstedelen af tilfælde drejer sig om personer af udenlandsk herkomst, smittet ved fødslen i hjemlandet. Flertallet af anmeldelser omhandler kvinder, og af disse er 52 % fundet i den generelle screening af gravide.

Der blev i 2015 ikke anmeldt nogen børn smittet ved fødslen i Danmark efter indførsel af generel screening af gravide. Børn født af kvinder, der i gravidscreeningen findes smittet med hepatitis B, skal vaccineres ved fødslen, samt når de er 1, 2 og 12 måneder gamle. I 2016 er børnevaccinationsprogrammet midlertidigt ændret med indførsel af Hexyon, som også beskytter mod hepatitis B. Børn født af hepatitis B-positive mødre skal derfor i 2016 have en Engerix B Pæd ved 5-ugers-børneundersøgelsen, hvorefter de følger det midlertidige børnevaccinationsprogram.

Børnene skal undersøges for vaccinationseffekt 1-2 måneder efter afsluttet vaccination mod hepatitis B.

12 tilfælde af akut hepatitis B

I 2015 blev der anmeldt 12 tilfælde af akut hepatitis B. Hovedparten af de smittede var mænd af dansk herkomst, og de fleste var smittet i Danmark. Hvor smittevejen var opgivet, var godt halvdelen smittet gennem deling af kanyler eller andet injektionsudstyr. De øvrige var smittet seksuelt.

Antallet af anmeldte tilfælde af akut hepatitis B har været meget lavt i mange år. Selvom der må regnes med en vis underrapportering, er der således ikke tale om en nævneværdig smittespredning i Danmark.

Antal anmeldte tilfælde af akut og kronisk hepatitis B, 2000-2015

Læs mere i EPI-NYT 9/16