MFR-vaccination til 12-årige ophører

Fra 1. april 2016 er der principielt ikke længere vaccination med 2. MFR-vaccine til 12-årige som led i børnevaccinationsprogrammet.

Baggrunden er, at MFR2 pr. 1. april 2008 blev flyttet fra 12-års-alderen til 4-års-alderen. De børn, som pr. 1. april 2008 var ældre end 4 år, skulle fortsat vaccineres i 12-års-alderen. De otte årgange, som det omfattede, er nu alle fyldt 12 år.

MFR-vaccinen kan dog fortsat gives gratis til alle personer under 18 år, som mangler én eller begge MFR-vacciner, samt til voksne kvinder som ikke er immune mod rubella. Uvaccinerede børn over 4 år kan MFR-vaccineres to gange med mindst én måneds mellemrum.

Det er vigtigt, at den praktiserende læge husker at tilbyde MFR2-vaccination i forbindelse med 4-års-børneundersøgelsen. En af årsagerne til at flytte vaccinationstidspunktet fra 12 år til 4 år var at øge tilslutningen til MFR-vaccinationsprogrammet til det niveau, der er nødvendigt for at kunne eliminere sygdommene, primært mæslinger og rubella. Forudsætningen for at eliminere mæslinger er en vaccinationstilslutning på mindst 95 % til to MFR-vaccinationer.

Er MFR2 ikke givet i 4-års-alderen, bør den gives snarest muligt, fx samtidig med diTekiPol Booster i 5-års-alderen eller før udlandsrejse til områder, hvor mæslinger forekommer endemisk/epidemisk.

Børn født i 1998 og derefter kan fortsat vaccineres gratis frem til det tidspunkt, hvor de fylder 18 år. Der er principielt ikke nogen øvre aldersgrænse for at anvende MFR-vaccinen.

Læs mere i EPI-NYT 12-13/16