Stabilt antal smittede med hepatitis C

I 2015 modtog Statens Serum Institut 13 anmeldelser af tilfælde af akut, og 312 tilfælde af kronisk hepatitis C. Dette antal er på linje med de seneste år.

Hepatitis C giver sig sjældent til kende som akut sygdom, men diagnosticeres som regel først i det kroniske stadium, når sygdommen begynder at give symptomer.

Nogle patienter findes dog ved screening, og derfor er skelnen mellem akut og kronisk hepatitis C nogen gange vilkårlig.

Størstedelen af dem, der blev anmeldt smittet med hepatitis C i 2015 var intravenøse stofbruger ligesom de foregående år. I alt gjaldt det seks af de 13 tilfælde af akut hepatitis C samt 177 ud af de 312 anmeldelser af kronisk hepatitis C.

Der blev anmeldt 10 homoseksuelt smittede, seks anmeldt som akut smittede, fire som kroniske. Bortset fra én var alle, som var homoseksuelt smittet, kendt hiv-positive. Desuden var én mandlig intravenøs stofbruger, og én kvinde med uoplyst smittemåde kendt hiv-positive.

Der var anmeldt 25 smittet ved procedurer i sundhedsvæsnet, de fleste i udlandet, men fem var smittet ved blodtransfusion i Danmark før 1991, hvor screening af donorblod blev indført.

I Danmark er der ikke udført egentlige prævalensundersøgelser blandt den almene befolkning. Imidlertid er antallet af personer, der findes hepatitis C-positive i bloddonorscreeningen faldende, og har i over 10 år ligget stabilt på under 10 om året.

Det er stadig nuværende og tidligere i.v. stofbrugere samt hiv-positive patienter, specielt mænd der har sex med mænd, som bør screenes for hepatitis C.

Læs mere i EPI-NYT 12-13/16