Udbruddet af zikavirus udgør en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning

Det har WHO´s krisekomité besluttet på et møde den 1. februar 2016

WHO vurderer nu, at spredningen af zikavirus på det amerikanske kontinent udgør en såkaldt folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning (PHEIC). Det betyder, at WHO opfordrer de lande, der er omfattet af udbruddet, til at afsætte de nødvendige ressourcer til at bekæmpe dette, herunder via øget overvågning og rapportering, samt via bekæmpelse af Aedes-myggene, der spreder sygdommen. WHO anbefaler ikke rejse- eller handelsrestriktioner til de berørte lande.

Danmark følger risikovurderingen fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -Kontrol, og opfordrer gravide og kvinder som aktuelt påtænker at blive gravide at genoverveje ikke-nødvendige rejser til de berørte områder.

Infektionen er allerede påvist i Danmark hos en mand, der havde rejst i Syd- og Mellemamerika, og der vil kunne optræde flere tilfælde af zikavirusinfektion blandt hjemvendte rejsende, men der er ikke risiko for, at infektionen spreder sig i Danmark, for Aedes-myggen, der overfører zikavirus, findes ikke i Danmark.

Rejsende, der udvikler symptomer på zikavirus, dengue- eller chikungunya-virus indenfor 3 uger efter hjemkomst fra berørte områder, tilrådes kontakt til egen læge og at nævne, at man har opholdt sig i et zikavirus-ramt område.

Gravide, som har rejst i zikavirus-ramte områder i graviditeten bør kontakte egen læge og/eller nævne dette ved graviditetskontrol.

Udbredelsen af zikavirus er meget dynamisk i takt med at flere tilfælde opdages/diagnosticeres. Der er meget stor variation i antal tilfælde påvist i de enkelte lande/landområder, men det er usikkert i hvilken grad dette skyldes underrapportering i lande med få tilfælde, og den reelle risiko for smitte i enkelte lande/landområder er derfor ukendt.

Over 31 lande, hvor Aedes-myggene er udbredt, har rapporteret zikavirus-tilfælde smittet i landet inden for de sidste 9 måneder. Heraf foregår aktuelt aktiv transmission i 29 lande/landområder. Herudover har i hvert fald otte lande rapporteret importerede tilfælde.

De fleste tilfælde er forekommet i Brasilien med anslået mellem 440.000 og 1.300.000 tilfælde. Tallene er imidlertid meget usikre, da hovedparten af smittede ikke får symptomer, og andre febersygdomme kan medføre lignende symptomer som zikavirus (fx denguefeber). Derudover vil kun en mindre del af personer med symptomer forenelige med zikavirus få taget blodprøve og dermed få sygdommen diagnosticeret.

Læs mere i Sygdomsudbrud af zikavirus