Stadig flere bliver ved udlandsrejser bidt af dyr, der kan have rabies

I 2015 blev i alt 188 personer sat i behandling mod rabies efter dyrebid. Langt de fleste efter at være blevet bidt af dyr i udlandet – hyppigst i Thailand og Tyrkiet. Ingen udviklede sygdommen.

Rabies kan forebygges, hvis man kommer i behandling efter at man har været udsat for mulig smitte. Sidste år skete det oftest efter dyrebid i udlandet, mens 16 personer var blevet bidt af flagermus i Danmark.

I alt 172 danskere kan have været udsat for rabies i udlandet. Dette er en stigning på knap en fjerdedel fra 139 i 2014. Hovedparten af dem (111) var bidt af dyr i Asien, heraf 65 i Thailand.

Kun en mindre del af dem, der fik rabiesvaccine i udlandet fik samtidig den anbefalede behandling med immunglobulin.

For læger der rådgiver borgere før udlandsrejse er det vigtigt, at drøfte risikoen for rabies ved kontakt med dyr, herunder at tilråde så lidt dyrekontakt som muligt og hurtig lægekontakt i tilfælde af dyrebid.

Selv ved kortere rejser til lande, hvor rabies forekommer endemisk, kan det overvejes om borgeren skal have forebyggende vaccination mod rabies (pre-exposure-vaccination). Det vil især være relevant hvis der er omstændigheder ved rejsen, som gør det vanskeligt at nå til lægebehandling inden for få dage.

Rabies hos dyr

Rabies forårsages af lyssavirus og forekommer enten som klassisk rabiesvirus eller European Bat Lyssavirus (EBLV), også kaldet flagermusrabiesvirus. Klassisk rabies forekommer i det meste af Østeuropa, mens det er udryddet i den vestlige del af Europa. Illegal import af kæledyr fra tredjeverdenslande til Europa udgør dog fortsat et problem. 

Danmark har været fri for klassisk rabies siden 1982, mens flagermusrabies blev påvist første gang i 1985. Seneste positive fund i en flagermus var i 2009.

Klassisk rabies forekommer i Grønland, hvor polarrævene jævnligt spreder smitten til andre pattedyr. I 2015 blev der påvist klassisk rabiesvirus i 2 polarræve.

Læs mere i EPI-NYT 6/16