Midlertidigt skift af vaccine i børnevaccinationsprogrammet

SSI’s primærvaccine DiTeKiPol/Act-Hib erstattes midlertidigt af indkøbt vaccine.

SSI’s vaccineproduktion har som tidligere oplyst været præget af en række produktionsproblemer.

Det har således ikke været muligt at opretholde en stabil forsyning af primærvaccinen DiTeKiPol/Act-Hib, der bruges i det danske børnevaccinationsprogram. Derfor er det besluttet, at der i 2016 igangsættes et midlertidigt børnevaccinationsprogram baseret på indkøbte vacciner. Den nye vaccine (Hexyon® fra Sanofi Pasteur MSD) beskytter mod de samme sygdomme som SSI’s vaccine, men giver desuden beskyttelse mod hepatitis B.
 
Produktionen af SSI’s egen vaccine fortsætter i 2016 og skal bl.a. bruges til at færdigvaccinere de børn, som allerede er begyndt med en SSI-vaccine. Der vil ligeledes være fokus på at opbygge et sikkerhedslager, der bl.a. kan tage højde for de forskellige produktionsudfordringer, der generelt er velkendte i vaccinebranchen.
 
Det midlertidige program ventes at gælde i cirka 1 år, hvorefter SSI’s egenproducerede primærvaccine igen forventes fuldt ud at kunne dække behovet i børnevaccinationsprogrammet.

Det forventes at leveringen af den nye vaccine kan påbegyndes i uge 7/8.

Læs mere om den nye vaccine og om hvilke afregningskoder, der skal anvendes ved vaccination i det midlertidige program. Desuden ses hyppige spørgsmål og svar om den midlertidige ændring i det danske børnevaccinationsprogram.