Ekspertkomité: MFR-vaccination bør også være gratis for voksne

Selv om røde hunde og mæslinger sjældent forekommer i Danmark, Norge og Sverige, er der brug for, at flere borgere vaccineres mod sygdommene. Derfor bør sundhedsmyndighederne gøre adgangen til MFR-vaccination for uvaccinerede voksne lettere – og helst gratis – lyder det fra en komité af eksperter fra de tre lande.

Danmark har sammen med alle andre medlemslande i WHO’s europaregion tilsluttet sig målet om at eliminere mæslinger og røde hunde. Elimination betyder i denne sammenhæng, at sygdommene ikke kan cirkulere længerevarende i landene, og at udbrud hurtigt bringes under kontrol. Forudsætningen herfor er en meget høj vaccinationstilslutning til MFR-vaccination i børnevaccinationsprogrammet på mindst 95 % til begge MFR-vacciner samt en god national overvågning af sygdommene og et effektivt beredskab ved udbrud, fx pga. importerede tilfælde blandt rejsende.

”Særligt i Danmark har vaccinationstilslutningen til MFR-vaccinen i mange år ikke været helt deroppe, og det betyder, at der er for mange voksne, der er modtagelige for sygdommene”, siger Peter Henrik Andersen, afdelingslæge på SSI og formand for den skandinaviske verifikationskomité. ”Vi kan derfor fortsat risikere udbrud af især mæslinger, som nu engang bedst udgås, hvis man er vaccineret. Men også indvandring til landene af uvaccinerede personer kan øge risikoen for udbrud, og komitéen har derfor formuleret en erklæring, hvor den opfordrer sundhedsmyndighederne i alle tre lande til at sikre let - og helst gratis adgang til MFR-vaccination for alle voksne borgere”
Peter Henrik Andersen 

Erklæringen fra den Skandinaviske Verifikationskomité kan læses her.

For at vurdere den nationale indsats i eliminationsprocessen udpegede de nationale sundhedsmyndigheder i Danmark, Norge og Sverige i foråret 2014 en Skandinavisk Verifikationskomité bestående af i alt 12 eksperter fra de tre lande. Komitéen fungerer uafhængigt af de nationale sundhedsmyndigheder, og fuldstændig uafhængighed sikres ved, at medlemmer fra ét land årligt vurderer data i en rapport udfærdiget af medlemmer/sundhedsmyndigheder fra et andet land. De nationale rapporter vurderes derefter af en af WHO uafhængig Europæisk Verifikationskommission, hvis vurdering kan være sammenfaldende med eller afvige fra den skandinaviske komités.

For Danmark har den Europæiske Verifikationskommission, baseret på data fra 2012-2014, vurderet, at mæslingesmitte er afbrudt i mindst 12 måneder, mens røde hunde vurderes at være endemisk forekommende, dvs. at smitte forekommer i befolkningen på et vist niveau.

”Vi er godt på vej til at eliminere mæslinger i Danmark, men selvom vi ikke ser røde hunde blandt de grupper, der overvåges i øjeblikket, er vi afhængige af, at røde hunde bliver meldepligtigt for alle tilfælde, før end vi formelt kan opfylde WHO’s krav til elimination.”
Peter Henrik Andersen

I forbindelse med en nært forestående revision af meldesystemet for smitsomme sygdomme er det planen, at røde hunde bliver meldepligtigt for alle de tilfælde, hvor infektionen påvises. Samtidig vil overvågningen af mæslinger blive skærpet, idet alle tilfælde vil skulle anmeldes telefonisk.

Baseret på data fra 2012-2014 meldte WHO tidligere i år ud, at 21 lande har elimineret mæslinger, herunder Norge og Sverige, mens 20 lande har elimineret røde hunde, heriblandt Norge. Vurdering af data for 2015 forventes først at foreligge i begyndelsen af 2017.

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil