Udbrud med listeria knyttet til pålægsvirksomhed

Fra marts til oktober 2016 er fire personer blevet syge med præcis samme type af Listeria-bakterie. Den samme listeriatype er også påvist i produktionsmiljøet i virksomheden Delika Aalborg A/S. Virksomheden har stoppet produktionen og tilbagekaldte fredag en række pålægsprodukter efter påbud fra Fødevarestyrelsen. Risikoen for at blive smittet er meget lille, og man bør kun søge læge, hvis man har symptomer på listeriainfektion. Listeria rammer primært ældre og svækkede personer.

I begyndelsen af 2016 blev en svensk borger syg med listeriainfektion. Den særlige type af listeria, som patienten var smittet med, blev også fundet i en delvist spist rullepølse fra patientens hjem. Rullepølsen var produceret i Danmark, på Delika Aalborgs virksomhed, hvor efterfølgende prøvetagning dog ikke ledte til fund af listeria. Tre danskere med listeriainfektion, der er blevet syge fra juli til oktober i år, har også været smittet med præcis den samme undertype af listeria. Alle fire patienter var over 65 år og led også af anden alvorlig sygdom.

Listeriatypen, som patienterne har været smittede med, er blevet fundet i virksomhedens produktionsmiljø. Listeria er en bakterietype, der under visse omstændigheder kan være vanskelig at slippe af med, hvis den er kommet ind i et fødevare-produktionsmiljø. Virksomheden stoppede produktionen og tilbagetrak en række pålægsprodukter fredag den 9. december efter et fund af listeria i en okserullepølse. Dette skete efter påbud fra Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen har, siden det svenske fund af listeria rejste en mistanke, vedvarende inspiceret, taget prøver fra og været i dialog med Delika Aalborg.

I Danmark bliver listeriainfektioner overvåget nøje. Statens Serum Institut interviewer patienterne om, hvad de har spist, og selve listeriabakterierne bliver karakteriseret ved hel-genomsekventering. Herved kan man med stor sikkerhed sige, om listeriabakterier fra forskellige patienter eller fundet i en fødevare skulle vise sig at være helt ens, som i den aktuelle situation. Det var også sådan, det store udbrud fra rullepølse i sommeren 2014 blev opklaret.

Statens Serum Institut arbejder tæt sammen med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet for hurtigt at opdage og gribe ind overfor udbrud. Det har derved i flere situationer vist sig muligt at stoppe udbruddene, allerede inden de voksede sig store.

Hvordan skal man forholde sig, hvis man har spist det tilbagekaldte pålæg

Man er kun i risiko for at blive alvorligt syg med listeria, hvis man er ældre, har svækket immunsystem på grund af anden alvorlig sygdom eller er gravid. Selvom man har spist nogle af de produkter, der nu er trukket tilbage på grund af listeria-mistanke, er der kun en meget lille risiko for, at man bliver syg.

Man bør kun kontakte læge ved symptomer på sygdom. Alvorlig listeriainfektion kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse. Symptomerne omfatter høj feber, kulderystelser, muskelømhed og påvirket almentilstand; nakke-/rygstivhed eller ændret bevidsthedsniveau.

Ældre personer (>60 år) eller personer, som har anden alvorlig sygdom, fx cancer, blodsygdomme og diabetes eller er i immundæmpende behandling, bør kontakte læge ved feber, svækket almentilstand, diarré og opkast.

Gravide kvinder kan have et mildere forløb af listeriose og bør kontakte læge ved feber, muskelsmerter, diarré, mavesmerter eller smerter ved vandladning.

Sundhedspersoner bør være opmærksomme på listeriose som differentialdiagnose, når personer henvender sig med relevante symptomer (se ovenfor), og hvis de har en konkret eksponering for en risikofødevare.

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil