Serologisk påvisning af udvalgte parasitsygdomme

I årets sidste EPI-NYT bringes en opgørelse over antallet af undersøgte patienter og påviste tilfælde af udvalgte parasitinfektioner ved hjælp af antistoffer i blodet: malaria, schistosomiasis, leishmaniasis, filariasis og trypanosomiasis.

Opgørelsen er baseret på påvisning af specifikke antistoffer udført på Parasitologisk Laboratorium, Statens Serum Institut, i perioden 2005–2015 og repræsenterer i vidt omfang landsdækkende data. Dog udføres serologisk diagnostik af de omtalte parasitter også i begrænset omfang på andre kliniske mikrobiologiske laboratorier end SSI.

Det totale antal blodprøver indsendt til undersøgelse for en eller flere af de fem sygdomme i hele perioden var 12.097. Af de beskrevne tropesygdomme var malaria og schistosomiasis de sygdomme, der oftest blev undersøgt for:

Antal indsendte blodprøver fordelt på antistof-test, 2005-2015

Positiv-procenterne for de fem antistofundersøgelser varierede en del. I den ene ende af spektret var positiv-raten 1,8 % for leishmaniasis antistof-testen. I den anden ende af spektret var 16,6 % af de undersøgte patienter positive for schistosomiasis antistof-testen, hvilket repræsenterer en betydelig stigning sammenholdt med den foregående 10-års periode. Dette kan hænge sammen med, at flere rejsende eksponeres ved badning i risiko-områder, og at der er kommet øget opmærksomhed på at undersøge patienter efterfølgende.

De fem beskrevne parasitinfektioner kan være vanskelige at påvise alene ved mikroskopi eller PCR, enten på grund af vanskelig prøvetagning og/eller fordi der ofte er tale om kun milde eller latente infektioner.

Fordelen ved antistofundersøgelser er, at disse ofte er de mest enkle og samtidig mest følsomme metoder til påvisning af parasitinfektioner hos rejsende hjemvendt fra troperne, herunder blod- og organdonorer.

For nogle af sygdommene, fx schistosomiasis, er det vigtigt for de diagnostiske overvejelser at tænke på, at antistoffer hos nogle patienter først kan påvises op mod et halvt år efter udsættelse for smitte.

Læs mere i EPI-NYT 51/16 og i SSI’s sygdomsleksikon